AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.12.2021,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online            
      
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
  1 OD -C45 100 admis
       Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 23.12.2021, pana la ora 16.00.  

          

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.12.2021,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online            
             
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
  1 MMC -C44 95 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 23.12.2021, pana la ora 16.00.              

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.12.2021,  in cadrul Redactiei Foto
Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 TA- C43 97,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 23.12.2021, pana la ora 16.00.              

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.12.2021,  in cadrul Redactiei Foto      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 GG - C42 96,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 23.12.2021, pana la ora 16.00.            

           

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.12.2021, pentru ocuparea a doua posturi vacante de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto  
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CM - C41 respins nu indeplineste conditiile
2 IN - C40 respins nu indeplineste conditiile
3 TCT - C39 respins nu indeplineste conditiile
4 VOAB - C38 respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 14.12.2021, pana la ora 16.00.                    

                

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare 
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 TMV - C37 40,33 - - respins
2 NM - C36 24,17 - - respins

                  

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare-Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare-Online.  

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Capacitate de analiza si sinteza;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
-Monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video;
-Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare;
-Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa.
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
-Procedura privind activitatea de monitorizare, PO 20.6.01 ed. 6, rev. 1.

Tematica examen: Cunostinte solide de cultura generala, cunostinte de operare pe calculator.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-21.12.2021, ora 11.00 - proba practica
-22.12.2021 – afisare rezultate proba practica
-23.12.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
-27.12.2021 – afisare rezultate finale

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare-Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare-Online.  

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Capacitate de analiza si sinteza;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
-Monitorizeaza publicatiile repartizate, scaneaza si prelucreaza articolele de presa;
-Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare;
-Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa.
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
-Procedura privind activitatea de monitorizare, PO 20.6.01 ed. 6, rev. 1.

Tematica examen: Cunostinte solide de cultura generala, cunostinte de operare pe calculator.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-21.12.2021, ora 11.00 - proba practica
-22.12.2021 – afisare rezultate proba practica
-23.12.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
-27.12.2021 – afisare rezultate finale

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala
-Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, internet

Responsabilitati:
•Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
•Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
•Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES

 Bibliografia:
1.Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
2.Adobe Photoshop
3.Componenta Guvernului Romaniei – http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
4.Deputati si Senatori – http://www.parlament.ro/
5.Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-21.12.2021, ora 11.00 - proba practica
-22.12.2021 – afisare rezultate proba practica
-23.12.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
-27.12.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
•Redacteaza sumarele foto ale redactiei pe baza sumarelor celorlalte redactii, precum si a comunicatelor de presa, si indica fiecarui fotoreporter actiunile din ziua urmatoare
•Întocmeste notele de propuneri pentru deplasarile externe
•Realizeaza acreditarile la diverse institutii publice

Bibliografia:
1.Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
2.Componenta Guvernului Romaniei – http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-21.12.2021, ora 11.00 - proba scrisa
-22.12.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-23.12.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-27.12.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 24.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 TMV - C37 40,33    respins
2 NM - C36 24,17 respins

         Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 26.11.2021, pana la ora 16.00.

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 LD - C29 82.00 91.67 86.84 admis

                

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 BMI - C30 91.00 95.00 93.00 admis

                

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data 08.12.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Vechime in specialitate minimum 4 ani;
- Permis de conducere categoria B;
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale; rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Soferul efectueaza deplasari numai in interesul Agentiei, potrivit traseului stabilit de Biroul Secretariat General, transmitand informatii despre desfasurarea cursei;
- Soferul raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate si predarea acestora la destinatar;
- Soferul este direct raspunzator de integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
- Soferul va intretine in stare buna de functionare autovehiculul folosit, semnaland orice avarie, defectiune sau necesitate tehnica a autovehiculului din dotare;
- Soferul va participa la efectuarea reparatiilor autoturismului pe care acesta este titular, la sediul institutiei, alaturi de mecanic.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca;
-O.U.G. nr. 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicata);
-H.G. nr. 1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-08.12.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-13.12.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-14.12.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-15.12.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-16.12.2021, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-17.12.2021  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-20.12.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-21.12.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-22.12.2021, ora 13.00: interviu
-23.12.2021- afisare rezultate interviu
-24.12.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-27.12.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-28.12.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne    
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 LD - C29 91.67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 22.11.2021, pana la ora 16.00.             

       

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne      
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 BMI - C30 95.00 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei luni,  22.11.2021, pana la ora 16.00.             

    

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 24.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare                    
  Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
  1 NM - C36 admis  
  2 TMV - C37 admis  
       Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 22.11.2021, pana la ora 16.00.         

           

Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 16.11.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Economice        

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 BNG - C35 81,73 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 19.11.2021, pana la ora 16.00.              

           

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta  noua data de sustinere a probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne:

-18.11.2021, ora 11.00: interviu
-19.11.2021- afisare rezultate interviu
-22.11.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-23.11.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-24.11.2021 -  afisare rezultate finale
    

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta  noua data de sustinere a probei interviu la concursul pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne:

-18.11.2021, ora 11.00: interviu
-19.11.2021- afisare rezultate interviu
-22.11.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-23.11.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-24.11.2021 -  afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 09.11.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Interne            
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisă Admis/respins
  1 HOA- C34 76,33 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 12.11.2021, pana la ora 16.00.              

       
 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 09.11.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisă Admis/respins
1 CL- C33 63,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 12.11.2021, pana la ora 16.00.              

        

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 09.11.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisă Admis/respins
1 SMS- C32 88,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 12.11.2021, pana la ora 16.00.              

       

 • ANUNT AMANARE CONCURS

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta amanarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne – proba interviu, din motive obiective, la o data ce se va comunica ulterior.

 

 • ANUNT AMANARE CONCURS

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta amanarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne – proba interviu, din motive obiective, la o data ce se va comunica ulterior.

 

 • Rezultate proba scrisă, la concursul organizat în data de 02.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judeţul Vrancea, gradul IA, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, în cadrul Redacţiei Ştiri Interne    
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisă Admis/respins
1 LD - C29 82 admis

Contestațiile vor putea fi depuse la sediul instituției joi, 04.11.2021, până la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 08.11.2021, ora 11.00.            

    

 • Rezultate proba scrisă, la concursul organizat în data de 02.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judeţul Arad, gradul IA, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, în cadrul Redacţiei Ştiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisă Admis/respins
1 BMI - C30 91 admis

Contestațiile vor putea fi depuse la sediul instituției joi, 04.11.2021, până la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 08.11.2021, ora 11.00.         

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Resurse Umane-Salarizare 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- perfectionari (specializari) in resurse umane sau legislatia muncii sau relatii de munca dovedite cu certificate/diplome/atestate;
- cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel): mediu;
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, asumarea responsabilitatilor, capacitate de a evita starile conflictuale, capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
-  cerinte specifice: disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
-realizeaza, completeaza si gestioneaza baze de date cu evidente de personal;
-raspunde de organizarea, potrivit legii, a examenelor profesionale sau a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste procesele-verbale;
-completeaza formularele de contract individual de munca si informare;
-intocmeste actele aditionale la contractele individuale de munca pentru toate modificarile care apar in executarea lor;
-intocmeste documente  necesare in vederea incetarii/suspendarii contractului individual de munca conform normelor legislative in vigoare (detasare, concediu pentru ingrijirea copilului pana la doi ani, demisie, din initiativa angajatorului etc.).

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  
- Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.     

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-16.11.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-19.11.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-22.11.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-23.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-24.11.2021, ora  11.00: proba scrisa
-25.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-26.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-29.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.12.2021, ora 12.00: interviul
-03.12.2021- afisare rezultate interviu
-06.12.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-07.12.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.12.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de sef serviciu gradul  II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Serviciului Resurse Umane - Salarizare

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.11.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de conducere vacante sunt:
        • studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
        • vechime in munca: minimum 7 ani;
        • vechime in specialitate: minimum 4 ani in resurse umane si/sau salarizare;
        • perfectionari (specializari) dovedite cu certificate/diplome/atestate:
                             - salarizare si    
                             - resurse umane sau legislatia muncii sau relatii de munca;
        • cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel): mediu;
        • abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
        • cerinte specifice: disponibilitate pentru lucru in program prelungit, in conformitate cu legislatia in vigoare;
        • competenta manageriala: capacitatea de a organiza, de a coordona si de a controla, abilitatea de a lua decizii, capacitatea de planificare si administrare eficienta a timpului propriu de munca si pe cel al personalului din subordine, obiectivitate, promptitudine, capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului.

Responsabilitati:

1. Organizeaza, coordoneaza, indruma si conduce toate activitatile din cadrul serviciului, repecta legislatia muncii si legile specifice din domeniul financiar, deciziile si cerintele conducerii institutiei in probleme de organizare a activitatii din agentie, din punctul de vedere al strategiei de resurse umane;
2. Stabileste procedurile ce trebuie urmate/aplicate, in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti, in limita competentelor si responsabilitatilor specifice;
3. Elaboreaza proiectul de buget privind cheltuielile de personal si proiectul de stat de functii;
4. Raspunde pentru folosirea conform destinatiei stabilite de lege a fondurilor pentru plata drepturilor banesti ale salariatilor.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata de Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Ordinul Secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-16.11.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-19.11.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-22.11.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-23.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-24.11.2021, ora  11.00: proba scrisa
-25.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-26.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-29.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.12.2021, ora 11.00: interviul
-03.12.2021- afisare rezultate interviu
-06.12.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-07.12.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.12.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 16.11.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
- vechime in munca necesara: minimum 7 ani;
- perfectionari(specializari): in domeniu;
- cunostinte de operare pe calculator  nivel mediu;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (de preferat engleza);
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii si prin rotatie, in weekend sau in zilele de sarbatori legale.

Responsabilitati:

- redacteaza si transmite stiri, respectiv flash-uri (cand este cazul), de la evenimentele economice la care participa; redacteaza interviuri, reportaje, retrospective; se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, cu respectarea criteriilor obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- acopera cu materiale de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil din domeniul economic, de la fata locului; realizeaza stiri pe baza comunicatelor si altor informatii oficiale, a declaratiilor facute la TV si radio de reprezentanti ai Guvernului din sfera economica, de pe site-urile institutiilor oficiale etc.;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- transmite la redactie comunicate de presă şi alte documente făcute publice de autorităţi şi le prelucrează la cererea superiorilor ierarhici;
- este direct responsabil pentru conţinutul şi forma ştirilor redactate, pentru exactitatea si obiectivitatea lor.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prognoza CNSP (www.cnp.ro)

Tematica: informatii din domeniul economic intern.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-16.11.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-19.11.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-22.11.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-23.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-24.11.2021, ora  11.00: proba scrisa
-25.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-26.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-29.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.12.2021, ora 13.00: interviu
-03.12.2021- afisare rezultate interviu
-06.12.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-07.12.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.12.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut -  Redactia Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte din domeniul economic

Responsabilitati:
-Redacteaza si transmite stiri, respectiv flash-uri (cand este cazul), de la evenimentele din domeniul economic la care participa; redacteaza interviuri, reportaje, retrospective; se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor economice, cu respectarea criteriilor obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
-Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
-Acopera cu materiale de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil din domeniul economic, de la fata locului; realizeaza stiri pe baza comunicatelor si altor informatii oficiale, a declaratiilor facute la TV si radio de reprezentanti ai Guvernului din sfera economica, de pe site-urile institutiilor oficiale economice etc.
-Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici
-Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate

Bibliografia:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Manualul de jurnalism al AFP.

Tematica: Stiri din domeniul economic intern
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-16.11.2021, ora 11.00 - proba scrisa
-18.11.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-19.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-23.11.2021 – afisare rezultate finale

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 02.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Arad, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne                
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 BMI - C30 admis  
2 GC - C31 respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 29.10.2021, pana la ora 16.00.   

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 02.11.2021, pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judetul Vrancea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne                    
                   
  Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
  1 LD - C29 admis  

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 29.10.2021, pana la ora 16.00.   

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
-Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
-Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;

Bibliografia:
1.Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
2.“ Jurnalistul universal.Ghid practic pentru presa scrisa”, David Randall, editura Polirom, 2007
3.Constitutia Romaniei
4.Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-09.11.2021, ora 11 - proba scrisa
-11.11.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-12.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-16.11.2021 – afisare rezultate finale

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
-Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
-Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;

Bibliografia:
1.Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
2.“ Jurnalistul universal.Ghid practic pentru presa scrisa”, David Randall, editura Polirom, 2007
3.Constitutia Romaniei
4.Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-09.11.2021, ora 11 - proba scrisa
-11.11.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-12.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-16.11.2021 – afisare rezultate finale

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
-Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
-Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;

Bibliografia:
1.Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
2.“ Jurnalistul universal.Ghid practic pentru presa scrisa”, David Randall, editura Polirom, 2007
3.Constitutia Romaniei
4.Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-09.11.2021, ora 11 - proba scrisa
-11.11.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-12.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-16.11.2021 – afisare rezultate finale

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.10.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate     
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 TCC - C28 70,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 27.10.2021, pana la ora 16.00.              

     

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.10.2021,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica         
 • Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
  1 BNC - C27 99,33 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 27.10.2021, pana la ora 16.00.              

   

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 08.10.2021,  in cadrul Redactiei Foto         
Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 SLD - C26 97,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.10.2021, pana la ora 16.00.  

          

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 08.10.2021,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online            
Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 DA-C25 100 admis

            Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.10.2021, pana la ora 16.00.

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judeţul Vrancea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.10.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
-vechime in munca: minimum 7 ani;
-vechime in specialitate: minimum 4 ani;
-cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
-viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
-atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
-cunoasterea unei limbi straine;
-rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor;
-cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
-redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
-redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri, de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic;
-Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
-Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007;
-Constitutia Romaniei;
-Manual de Jurnalism – tehnici fundamentale de redactare – vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, Editura Polirom, 2006);
-Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
-Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-25.10.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-28.10.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-29.10.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-01.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.11.2021, ora  11.00: proba scrisa
-03.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-04.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-05.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.11.2021, ora 11.00: interviu
-09.11.2021- afisare rezultate interviu
-10.11.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-11.11.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de corespondent special pentru judeţul Arad, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.10.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
-vechime in munca: minimum 7 ani;
-vechime in specialitate: minimum 4 ani;
-cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
-viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
-atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
-cunoasterea unei limbi straine;
-rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor;
-cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
-redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
-redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri, de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic;
-Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
-Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007;
-Constitutia Romaniei;
-Manual de Jurnalism – tehnici fundamentale de redactare – vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, Editura Polirom, 2006);
-Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
-Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-25.10.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-28.10.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-29.10.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-01.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.11.2021, ora  11.00: proba scrisa
-03.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-04.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-05.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.11.2021, ora 11.00: interviu
-09.11.2021- afisare rezultate interviu
-10.11.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-11.11.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data 25.10.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
-Vechime in specialitate minimum 4 ani;
-Permis de conducere categoria B;
-Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale; rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
-Soferul efectueaza deplasari numai in interesul Agentiei, potrivit traseului stabilit de Biroul Secretariat General, transmitand informatii despre desfasurarea cursei;
-Soferul raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate si predarea acestora la destinatar;
-Soferul este direct raspunzator de integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
-Soferul va intretine in stare buna de functionare autovehiculul folosit, semnaland orice avarie, defectiune sau necesitate tehnica a autovehiculului din dotare;
-Soferul va participa la efectuarea reparatiilor autoturismului pe care acesta este titular, la sediul institutiei, alaturi de mecanic.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca;
-O.U.G. nr. 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicata);
-H.G. nr. 1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-25.10.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-28.10.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-29.10.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-01.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.11.2021, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-03.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-04.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-05.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.11.2021, ora 14.00: interviu
-09.11.2021- afisare rezultate interviu
-10.11.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-11.11.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Logistic 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) opiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) arnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.10.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-Studii de specialitate:
 studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta din ramura de  stiinta: Stiinte Economice,
sau
studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta din ramura de stiinta: Stiinte Ingineresti,
sau
studii universitare de licenta, absolvite cu diploma de licenta din ramura de stiinta: Stiinte Juridice;
-Vechime in munca: minimum 7 ani;
-Vechime in specialitate: minimum 4 ani;
-Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Perfectionari (specializari): in domeniul achizitiilor publice dovedite cu certificate/diplome/atestate, cunostinte operare SICAP;
-Cunostinte de operare pe calculator: nivel mediu;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
-Raspunde de desfasurarea achizitiilor publice conform legislatiei in vigoare si de urmarirea contractelor de achizitii publice;
-Raspunde de derularea S.I.C.A.P. a achizitiilor publice conform legislatiei in vigoare;
-Raspunde de calitatea si operativitatea lucrarilor executate.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica: operare in S.I.C.A.P.
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica:
-Proceduri de achizitie publica. Praguri
-Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice
-Modalitatile de atribuire
-Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire
-Realizarea achizitiei publice
-Executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru
-Raportarea achizitiilor publice

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-25.10.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-28.10.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-29.10.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-01.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.11.2021, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-03.11.2021  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-04.11.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-05.11.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.11.2021, ora 13.00: interviu
-09.11.2021- afisare rezultate interviu
-10.11.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-11.11.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut - Direcţia Tehnică-Logistică

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, la Direcţia Tehnică-Logistică.  

Cerinte:
-două calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-trei ani de la ultima promovare
-rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
1.primeste in magazie spre gestionare materiale si obiecte de inventar si raspunde de pastrarea bunurilor in siguranta, in conditii optime (care sa nu conduca la deprecierea acestora – ferite de praf, intemperii sau accidente) si in ordine, astfel incat sa se asigure usor accesul la raft si identificarea lor;
2.intocmeste Nota Interna de Receptie a marfurilor primite, in maxim 24 ore de la intrarea acestora in magazie, pe baza facturii, semnand de primire;
3.inregistreaza zilnic in fisa de magazie, cantitativ, intrarile si iesirile de materiale sau obiecte de inventar;
4.elibereaza din gestiune numai bunurile materiale specificate in actele de eliberare, doar in cantitatea si calitatea sau sortimentul mentionat;
5.introduce in programul informatic de evidenta a materialelor si obiectelor de inventar toate datele de identificare a bunurilor care intra sau ies din magazie;
6.participa la inventarierea bunurilor materiale din gestiune, raspunzand in scris de problemele constatate (minusuri, plusuri, degradari).

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
-Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind Organizarea efectuarii inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii
-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
-H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-22.10.2021, ora 11.00 - proba scrisa
-26.10.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-27.10.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-29.10.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani de activitate la evaluarile anuale;
-Trei ani de la ultima promovare;
-Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.
-Program prin rotatie in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale

Responsabilitati:

- Realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES; in anumite conditii are drept de viza si validare pe fluxul de limba engleza a stirilor celorlalti colegi
- In zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza; stabileste prioritatea de lucru a acestora in functie de importanta; editeaza si valideaza stirile proprii in limba engleza; posteaza stiri pe site-ul public in limba engleza.
- Este direct responsabil pentru continutul si forma materialelor de presa pentru care realizeaza retroversiunea si/sau redactarea in limba engleza, precum si pentru materialele de presa pe care le editeaza/vizeaza pe fluxul de limba engleza.

Bibliografia:

• agerpres.ro/English
• Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
• Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
• Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
• Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
• Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
• Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
• Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
• Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
• Engleza pentru avansati – Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba romana in limba engleza; domeniile politic, economic, social, cultural, mediu.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.


Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-22.10.2021, ora 11.00 - proba scrisa
-26.10.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-27.10.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-29.10.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 04.10.2021,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online            
              
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
  1 IRM- C24 100 admis
            

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.10.2021, pana la ora 16.00. 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 28.09.2021,  in cadrul Direcţiei Tehnică-Logistică            
              
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa

  Admis/respins

  1 TA - C23 99  admis
    

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 01.10.2021, pana la ora 16.00.              

          
 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, internet

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4. Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa ; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
2. Adobe Photoshop
3. Componenta Guvernului Romaniei – http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
4. Deputati si Senatori – http://www.parlament.ro/
5. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 08.10.2021, ora 11.00 - proba practica
- 12.10.2021 – afisare rezultate proba practica
- 13.10.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 15.10.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare-Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare - Online.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Prelucreaza si promoveaza continutul editorial din fluxul AGERPRES pe site-ul public si in mediul online sub forma de articole, grupaje si live text, respectand indicatiile sefilor ierarhici superiori;
- La cererea sefului ierarhic superior, concepe continut editorial pentru site-ul public al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
- Stabileste prioritatile activitatii proprii in functie de subiectele de actualitate si sub indrumarea sefilor ierarhici superiori;
- Verifica corectitudinea articolelor ce urmeaza sa fie publicate pe site-ul AGERPRES si informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice inexactitate depistata;
- Monitorizeaza comentariile pe site-ul Agentiei Nationale de Presa si pe retelele sociale ;
- Coreleaza fotografiile si materialele video AGERPRES cu stirile de pe site-ul public.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Procedura „Activitatea editoriala pe site-ul public agerpres.ro”, PO 11.2.1 ed. 2, rev. 1;
2. Procedura “Promovarea continutului AGERPRES in mediul online; PO 11.2.2 ed. 2, rev.1.

Tematica examen: Cunostinte solide de cultura generala, cunostinte de operare pe calculator.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 08.10.2021, ora 11.00  - proba practica
- 12.10.2021– afisare rezultate proba practica
- 13.10.2021– depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 15.10.2021– afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare-Online

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare-Online

  Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Capacitate de analiza si sinteza;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

 Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video;
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare;
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa.
 
 Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Procedura privind activitatea de monitorizare, PO 20.6.01 ed. 6, rev. 1.

 Tematica examen: Cunostinte solide de cultura generala, cunostinte de operare pe calculator.

 Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.10.2021, ora 14.00 - proba practica
- 06.10.2021 – afisare rezultate proba practica
- 07.10.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 11.10.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 ARE - C16 95 91,67 93,34 admis

             

                   

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online    
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 TFD - C20 50 100 75 100 87,5 admis
2 SAI - C19 70 55 62,5 27  −    respins
3 DBM - C17 80 45  −     −    respins

 

           

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Valcea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1  DR - C21 78,33  85,33 81,83  admis

                

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Biroului Audit Public Intern      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 OM - C18 58  67,33 62,67  admis

             
                   

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate           
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 ARE - C16 91,67

admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 15.09.2021, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online            
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 TFD - C20 100 admis
2 SAI - C19 27 respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 15.09.2021, pana la ora 16.00.             

 

           

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Directia Tehnica-Logistica

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Tehnica-Logistica.  

Cerinte:
- doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- privind gestionarea mijloacelor fixe existente in patrimoniul institutiei
1.primeste in magazie spre gestionare mijloacele fixe din patrimoniul institutiei si raspunde de pastrarea bunurilor in siguranta, in conditii optime (care sa nu conduca la deprecierea acestora - ferite de praf, intemperii sau accidente) si in ordine, astfel incat sa se asigure usor accesul la raft şi identificarea lor;
2.intocmeste Procesul Verbal de Receptie a mijloacelor fixe primite, in maxim 36 ore de la intrarea acestora in magazie, pe baza facturii si a documentelor insotitoare, semnand de primire;
3.introduce in programul informatic de evidenta a mijloacelor fixe toate datele de identificare a bunurilor care intra in magazie;
4.participa la inventarierea bunurilor materiale din gestiune, raspunzand de problemele constatate (minusuri, plusuri, degradari);

-privind configurarea si intretinerea retelei telefonice si cablu TV
5.asigura configurarea si intretinerea liniilor telefonice conform asignatiei;
6.supravegheaza si asigura buna desfasurare a comunicatiei telefonice in interiorul agentiei intre posturile telefonice existente si in exterior;
7.intretine, instaleaza si configureaza aparatele fax aflate in dotarea AGERPRES;
8.instaleaza si configureaza noi circuite pentru aparate TV.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
-Ordin nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind Organizarea efectuarii inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor proprii
-Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
-H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-28.09.2021, ora 11.00 - proba scrisa
-30.09.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-01.10.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-05.10.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Valcea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 DR - C21 85,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 14.09.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Biroului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 OM - C18 67,33

admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 10.09.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 07.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 TFD - C20 50 100 75 admis
2 SAI - C19 70 55 62,5 admis
3 DBM - C17 80 45 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 09.09.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 13.09.2021, ora 10.00.                    

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 07.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 ARE - C16 95

admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 09.09.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 13.09.2021, ora 12.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 06.09.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Valcea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne             
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1  DR - C21 78,33  admis

           Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 08.09.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 10.09.2021, ora 11.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 02.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Biroului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 OM - C18 58 admis

    Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 06.09.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc miercuri, 08.09.2021, ora 12.00.            

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 07.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online  
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 DBM - C17 admis  
2 SAI - C19 admis  
3 TFD - C20 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 03.09.2021, pana la ora 16.00.                    

        

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 07.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate   
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 ARE - C16 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 03.09.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 06.09.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judetul Valcea, gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 DR - C21 admis  
2 IMA - C22 respins

nu indeplineşte conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 01.09.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 02.09.2021, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Biroului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 OM - C18 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 31.08.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.08.2021, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online                                   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 DAAA - C13 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 26.08.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.08.2021, in cadrul Serviciului Resurse Umane - Salarizare            
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 MM - C15 99

admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 26.08.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.08.2021, in cadrul Biroului Comunicare, Branding si Relatii Internationale   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 GIF - C14 90,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 26.08.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto

 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 27.08.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Vechime in specialitate minimum 4 ani;
- Permis de conducere categoria B;
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale; rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Soferul efectueaza deplasari numai in interesul Agentiei, potrivit traseului stabilit de Biroul Secretariat General, transmitand informatii despre desfasurarea cursei;
- Soferul raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate si predarea acestora la destinatar;
- Soferul este direct raspunzător de integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
- Soferul va intretine in stare buna de functionare autovehiculul folosit, semnaland orice avarie, defectiune sau necesitate tehnica a autovehiculului din dotare;
- Soferul va participa la efectuarea reparatiilor autoturismului pe care acesta este titular, la sediul institutiei, alaturi de mecanic.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- O.U.G. nr. 195/12.12.2002 privind circulatia pe drumurile publice (republicata);
- H.G. nr. 1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 31.08.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 01.09.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 02.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 06.09.2021, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 07.09.2021  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 08.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 09.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.09.2021, ora 13.00: interviu
- 13.09.2021- afisare rezultate interviu
- 14.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 15.09.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de corespondent special pentru judeţul Valcea, gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 27.08.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- vechime in specialitate: minimum 7 ani;
- cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea unei limbi straine;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor;
- cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri, de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic;
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007;
- Constitutia Romaniei;
- Manual de Jurnalism – tehnici fundamentale de redactare – vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, Editura Polirom, 2006);
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 31.08.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 01.09.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 02.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 06.09.2021, ora  11.00: proba scrisa
- 07.09.2021  – afisare rezultate proba scrisa
- 08.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 09.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.09.2021, ora 11.00: interviu
- 13.09.2021- afisare rezultate interviu
- 14.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 15.09.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 30.08.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
- vechime in munca si specialitate: minimum 7 ani;
- cunoasterea limbilor engleza si franceza, avansat; cunoasterea in plus a limbii spaniole sau germane constituie un avantaj (verificate prin probele de concurs);
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate de politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, politici europene; cultura, stiinta, mediu, sanatate;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate;
- viteza de scriere PC si cunostinte navigare pe Internet;
- lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in conditiile legii;
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate.

Responsabilitati:
- Triaza agentiile de presa straine si alte surse (site-uri de internet, emailul redactiei, pagini oficiale de pe retelele sociale) la care Agerpres are acces;
- Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze) pentru fluxurile de stiri externe (domeniile politic, social, cultura, mediu, stiinta, sanatate) pe tura de noapte;
- Preia si transmite rapid stirile urgente;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor tratate;
- Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate; respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Selecteaza subiecte relevante pentru publicul din Romania;
- Verifica in mod constant emailul redactiei in timpul programului si preia comunicatele de presa sau alte informatii transmise;
- Respecta procedurile care au ca obiect activitatea redactiei.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
www.agerpres.ro
www.europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
www.un.org/en;
www.state.gov
www.mae.ro
www.nationsonline.org
Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica: Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale; elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 30.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 02.09.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 03.09.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 06.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.09.2021, ora  11.00: proba scrisa
- 08.09.2021  – afisare rezultate proba scrisa
- 09.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 10.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.09.2021, ora 12.00: interviu
- 14.09.2021- afisare rezultate interviu
- 15.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 16.09.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de noapte, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 30.08.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- perfectionari (specializari): in domeniul de activitate;
- cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel): avansat;
- limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): mediu;
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale; rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- cerinte specifice: disponibilitate pentru lucru in program prelungit in cazul unor cerinte speciale venite din partea clientilor.

Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele  audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor
- semnaleaza prompt conducerii redactiei orice modificari aparute in grila posturilor radio-tv monitorizate

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului Ministerului Educatiei)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau editii ulterioare)
Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Tematica: cunostinte solide de gramatica limbii romane.


 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 30.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 02.09.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 03.09.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 06.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.09.2021, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 08.09.2021  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 09.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 10.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.09.2021, ora 10.00: interviu
- 14.09.2021- afisare rezultate interviu
- 15.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 16.09.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, din data de 12.08.2021, in cadrul Biroului Secretariat General  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 TM - C12 97,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 17.08.2021, pana la ora 16.00.     

        

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Biroului Audit Public Intern

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.08.2021, ora 16.00.


Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in domeniul stiintelor economice sau al stiintelor juridice sau al stiintelor administrative;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern, controlul intern si guvernanta;
• Vechime in munca necesara: minim 4 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 2 ani;
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa;
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet;
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati:

- Elaboreaza/ actualizeaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora;  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata;
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 25.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 30.08.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 31.08.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 01.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.09.2021, ora  11.00: proba scrisa
- 03.09.2021  – afisare rezultate proba scrisa
- 06.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 07.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.09.2021, ora 13.00: interviul
- 09.09.2021- afisare rezultate interviu
- 10.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 13.09.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Biroului Audit Public Intern

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.08.2021, ora 16.00.


Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in domeniul stiintelor economice sau al stiintelor juridice sau al stiintelor administrative;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern, controlul intern si guvernanta;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 5 ani;
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa;
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet;
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati:

- Elaboreaza/ actualizeaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora;  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata;
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 25.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 30.08.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 31.08.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 01.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.09.2021, ora  11.00: proba scrisa
- 03.09.2021  – afisare rezultate proba scrisa
- 06.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 07.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.09.2021, ora 12.00: interviul
- 09.09.2021- afisare rezultate interviu
- 10.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 13.09.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de sef serviciu gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Serviciului Resurse Umane - Salarizare

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.08.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de conducere vacante sunt:
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma;
• vechime in munca: minimum 7 ani;
• vechime in specialitate: minimum 4 ani in domeniul resurse umane – salarizare;
• perfectionari (specializari):
                             - salarizarea personalului bugetar din institutiile publice si    
                             - resurse umane sau legislatia muncii sau relatii de munca;
• cunostinte de operare pe calculator (necesitate si nivel): mediu (obligatoriu utilizare word si excel);
• abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
• cerinte specifice: disponibilitate pentru lucru in program prelungit, in conformitate cu legislatia in vigoare;
• competenta manageriala: capacitatea de a organiza, de a coordona si de a controla, abilitatea de a lua decizii, capacitatea de planificare si administrare eficienta a timpului propriu de munca si pe cel al personalului din subordine, obiectivitate, promptitudine, capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului.


Responsabilitati:

1. Organizeaza, coordoneaza, indruma si conduce toate activitatile din cadrul serviciului, repecta legislatia muncii si legile specifice din domeniul financiar, deciziile si cerintele conducerii institutiei in probleme de organizare a activitatii din agentie, din punctul de vedere al strategiei de resurse umane;
2. Stabileste procedurile ce trebuie urmate/aplicate, in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti, in limita competentelor si responsabilitatilor specifice;
3. Elaboreaza proiectul de buget privind cheltuielile de personal si proiectul de stat de functii;
4. Raspunde pentru folosirea conform destinatiei stabilite de lege a fondurilor pentru plata drepturilor banesti ale salariatilor.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
- Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata de Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 25.08.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 30.08.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 31.08.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 01.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.09.2021, ora  11.00: proba scrisa
- 03.09.2021 – afisare rezultate proba scrisa
- 06.09.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 07.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.09.2021, ora 11.00: interviul
- 09.09.2021 - afisare rezultate interviu
- 10.09.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 13.09.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.09.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare-Online  

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare-Online.  

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.


Responsabilitati:
 - Monitorizeaza publicatiile repartizate, scaneaza si prelucreaza articolele de presa;
 - Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare;
 - Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa;
 - Se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor;
 - Este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clienţilor.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Procedura privind activitatea de monitorizare , PO 20.6.01 ed. 6, rev. 1.

Tematica examen: Cunostinte solide de cultură generala, cunostinte de operare pe calculator (Photoshop, Adobe Reader).

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.08.2021, ora 10.00: proba practica
- 25.08.2021– afisare rezultate proba practica
- 26.08.2021– depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 30.08.2021– afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale.  

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Propune si realizeaza parteneriate pentru promovarea AGERPRES;
- Identifica oportunitati de creare de noi branduri si/sau imbunatatirea celor existente;
- Participa la organizarea campaniilor de promovare a noilor branduri;
- Promoveaza produsele si serviciile agentiei.


Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relatii publice, Editura Polirom, 2004;
- Stephan Schafer-Mehdi, Organizarea evenimentelor, Ed. ALL, 2009;
- Cristina Coman, Relatii publice si mass-media (editie revazuta si adaugita), Editura Polirom, 2011.

Tematica examen: campaniile media, promovarea imaginii AGERPRES, planificarea evenimentelor, incheierea acordurilor de parteneriat.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.08.2021, ora 11.00: proba scrisa
- 25.08.2021– afisare rezultate proba scrisa
- 26.08.2021– depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 30.08.2021– afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Resurse Umane - Salarizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Resurse Umane - Salarizare.  


Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Completeaza si gestioneaza baze de date si evidente de personal;
- Raspunde de implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese in cadrul institutiei;
- Raspunde de intocmirea, completarea, actualizarea, modificarea si transmiterea online a Registrului general de evidenta a salariatilor catre Inspectia Muncii;
- Elibereaza adeverinte din Registrul general de evidenta a salariatilor – Revisal;
- Completeaza sau redacteaza, la cererea salariatilor sau fostilor salariati, diferite tipuri de adeverinte.

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Lege-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ai completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.08.2021, ora 11.00: proba scrisa
- 25.08.2021 – afisare rezultate proba scrisa
- 26.08.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 30.08.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Secretariat General


Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Secretariat General.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor
- Rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa
- Cunostinte de operare pe calculator.

Responsabilitati:
- Preia si transmite mesaje telefonice, faxuri sau mailuri, folosind mijloace corespunzatoare de comunicare;
- Redacteaza si transmite corespondenta specifica activitatii redactionale (note de necesitate, ordine de deplasari, referate diverse, deconturi, documente pentru acreditari la diferite actiuni, alte acte si scrisori) si se asigura ca aceasta ajunge la destinatar;
- Claseaza si tine evidenta inregistrarilor, le arhiveaza corespunzator pentru a fi gasite cu usurinta in caz de necesitate;
- Intocmeste rapoarte si statistici privind productia editoriala si le prezinta superiorilor ierarhici;
- Realizeaza transcrieri rapide dupa declaratii si informatii furnizate de redactorii AGERPRES, introducandu-le in aplicatia jurnalistica.

Bibliografia:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro);
- DOOM 2, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”, Bucuresti, 2010 (editia a II-a revizuita si adaugita);
- Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucuresti, 2012, editie revizuita si adaugita;
- Dictionar actualizat de neologisme, Florin Marcu, Editia a II-a, Editura Saeculum Vizual, 2015;
- Dictionar de sinonime, Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006;
- Gramatica Limbii romane pentru examene, Alexandru Petricica, Editura Road Language Centre Bucuresti, 2015.

Tematica examen:
Cunostinte specifice postului (comunicare interdepartamentala, relalii publice, elaborare, redactare si arhivare documente, etc).

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-12.08.2021, ora 11.00 - proba scrisa
-16.08.2021 – afisare rezultate proba scrisa
-17.08.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-19.08.2021 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 CP - C11 100 96,33 98,17 admis

           

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate          
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 CP - C11 96,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 08.07.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 30.06.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa    Admis/respins
1 CP - C11 100 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 02.07.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc marti, 06.07.2021, ora 12.00.           

      

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa în urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final    Admis/respins
1 OMR - C10 76,33 - 89,67 83,00 admis
2 MID - C5 49,07 - - - respins
3 SCI - C7 35,53 - - - respins
4 VM - C6 33,87 - - - respins
5 OSM - C9 28,60 31,11 - - respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video           
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 OMR - C10 89,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 25.06.2021, pana la ora 16.00.            

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 30.06.2021, pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate                   
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CP - C11 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 25.06.2021, pana la ora 16.00.                    

 

 

 • Raspuns contestatie candidat OSN – C9  

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2900/18.06.2021, privind rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului organizat in data de 16.06.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video, candidatul  OSN – C9 a obtinut 31,11 puncte, fiind declarat “respins”.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 16.06.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1. OMR - C10 76,33 admis
2. MID - C5 49,07 respins
3. SCI - C7 35,53 respins
4. VM - C6 33,87 respins
5. OSN - C9 28,60 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 18.06.2021, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc miercuri, 23.06.2021, ora 11.00.           

    

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de redactor de rubrica gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate


Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 22.06.2021, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine, scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate de politica generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, politici europene; cultura, stiinta, mediu, sanatate, sport;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in condiţiile legii;
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate.

Responsabilitati:

• Urmareste toate fluxurile AGERPRES si:
- selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara
- traduce si/sau redacteaza in limba maghiara materiale de presa selectate de  catre sine sau de coordonator de pe fluxurile AGERPRES in funtie de prioritatea si importanta acestora.
• Are drept de editare (viza si validare pe fluxul de limba maghiara) a stirilor proprii atunci cand este cazul (serviciu in weekend si sarbatori legale) si ale celorlalti colegi, atunci cand este cazul (la solicitarea coorodonatorului/conduerii redactiei);
• Este responsabil de continutul si forma stirilor traduse si/sau redactate si vizate
• Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
• Monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
• Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw – Hill Education, 2008
• Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
• Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila Kőnyv, 2015
• Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó
• Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
• Site-ul Agerpres

Tematica: Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor statului roman si probleme privind relatiile in cadrul UE, NATO si bilaterale.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
- 24.06.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 25.06.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.06.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 30.06.2021, ora  12.00: proba scrisa
- 01.07.2021  – afisare rezultate proba scrisa
- 02.07.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 05.07.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 06.07.2021, ora 12.00: interviul
- 07.07.2021- afisare rezultate interviu
- 08.07.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 09.07.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.07.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.06.2021, pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video  

     

Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 BAS - C8 respins nu indeplineste conditiile
2 MID - C5 admis  
3 OSN - C9 admis  
4 OMR - C10 admis  
5 SCI - C7 admis  
6 VM - C6    admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 14.06.2021, pana la ora 16.00.   

 

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor-sef gradul II, functie contractuala de conducere, normă intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

 Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)
curriculum vitae

Dosarul va mai contine:

 • scrisoare de intentie
 • plan de management - va contine viziunea editoriala a candidatului cu privire la modalitatile de dezvoltare si imbunatatire a Redactiei Video; obiectivele manageriale pe care si le propune, obiective strategice, obiectivele operationale (actiunile avute in vedere  pentru materializarea obiectivelor strategice). Planul de management se va sustine la interviu.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 08.06.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)
are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)
cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)
are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)
are capacitate deplina de exercitiu;
e)
are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)
indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)
nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de conducere vacante sunt:

 •  Studii universitare absolvite cu diploma de licenta
 • Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
 • Vechime in specialitate: minim 4 ani;
 • Cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat, programe de editare ADOBE Suite, AVID Media Composer, Final Cut, Corel, transmisii de date, internet, live streaming, live broadcasting
 • Cunoasterea limbii engleze – nivel mediu
 • Cunostinte solide de cultura generala
 • Capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii, rigurozitate
 • Viteza de scriere PC si cunostinte navigare pe Internet;
 • Lucru prin rotatie in zilele de sambata si duminica si de sarbatori legale, in conditiile legii
 • Abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, creativitate, spirit de initiativa, capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului, obiectivitate, capacitate de a organiza, coordona si controla, abilitatea de a lua decizii, capacitate de planificare si administrare eficienta a timpului propriu de munca si al personalului din subordine, promptitudine
 • Cunostinte de management
 • Capacitatea si disponibilitatea de a lucra in program de lucru inegal, in ture, program prelungit, inclusiv in zilele de sarbatori legale, in conditiile legii
 • Cunostinte privind functionarea si utilizarea echipamentelor specifice unui studio de televiziune
 • Cunostinte despre industria televiziunii si tehnicilor specifice domeniului audiovizual (imagine, montaj, grafica)

Responsabilitati:

 • Conduce, organizeaza si coordoneaza personalul din subordine, raspunde de functionarea redactiei
 •  Planifica activitatea editoriala a redactiei, in acord cu politica editoriala a AGERPRES
 • Este responsabil de continutul si forma materialelor realizate
 • Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii
 • Selecteaza subiecte relevante pentru publicul din Romania
 • Propune, structureaza si implementeaza proiecte editoriale
 • Realizeaza materiale de presa cu grad ridicat de dificultate
 • Intocmeşte rapoarte de evaluare si statistici privind activitatea redactiei pe care o conduce.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu

         Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:

 - Constitutia Romaniei

- Manual de Jurnalism – Tehnici fundamentale de redactare, volumul II, volum coordonat de Mihai Coman (Editura Polirom 2001)

- Productia textului jurnalistic, autor Luminita Rosca (editura Polirom, 2004)

- Elemente de gramatica a limbajului audiovizual - autori Ovidiu Druga si dr Horea Murgu (editia a II-a, revazuta si adaugita) - https://mariuscucu.ro/wp-content/uploads/2019/01/Elemente-de-Gramatica-a-Limbajului-Audiovizual.pdf

- Managementul institutiilor de presa din Romania. Teorie, practica si studii de caz - coordonator Paul Marinescu (editura Polirom, 1999)
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
- Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- DOOM 2, Editura ”Univers Enciclopedic Gold”, Bucuresti, 2010 (editia a II-a revizuita si adaugita);

- Dictionarul Explicativ al Limbii Romane, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucuresti, 2012, editie revizuita si adaugita;

- Dictionar actualizat de neologisme, Florin Marcu, Editia a II-a, Editura Saeculum Vizual, 2015;

- Dictionar de sinonime, Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006

- Gramatica Limbii romane pentru examene, Alexandru Petricica, Editura Road Language Centre Bucuresti, 2015

 

Tematica: Organizarea si funcţionarea institutiilor administratiei publice centrale, cunostinte solide de gramatica limbii romane, de jurnalism, de management al institutiilor de presa din Romania.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-08.06.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane Salarizare
-11.06.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-14.06.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-15.06.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-16.06.2021, ora  11.00: proba scrisa
-17.06.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-18.06.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-22.06.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-23.06.2021, ora 11.00: interviul
-24.06.2021- afisare rezultate interviu
-25.06.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-28.06.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-29.06.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Serviciul Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.04.2021,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate      
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 BIF - C3 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 27.04.2021, pana la ora 16.00.

 •   Raspuns contestatie candidat VPM - C2

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 1923/21.04.2021, privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 23.04.2021, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern, candidatul VPM - C2 a fost declarat “respins”.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 23.04.2021, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 OM - C1 respins nu indeplineste conditiile
2 PC - C4 respins nu indeplineste conditiile
3 VPM - C2 respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 21.04.2021, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze, cronologii, fise de prezentare etc.) cu precadere pentru fluxurile Cultura, Mediu, Stiinta, Sanatate, ZigZag(divertisment), precum si pentru fluxurile Romania in lume, Politic ex, Ora Europei si Social ex.
- Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate; respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Citeste stirile transmise pe flux, zilnic si desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor.

Bibliografia:
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor culturale, medicale, stiintifice si de mediu regionale si internationale de pe site-urile principalelor organizatii si institutii care intra in aria de acoperire a redactiei (NASA, ESA, OMS, UNESCO, UNICEF, OSCAR, BAFTA, Cannes)
- Agentii nationale si internationale de presa: AFP, Reuters, DPA, BTA, TASR, Hina, Xinhua, Kyodo, Yonhap, MTI

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba franceza in limba romana dintr-unul din domeniile cultura, mediu, stiinta, sanatate, lifestyle.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.04.2021, ora 11.00 - proba scrisa
- 26.04.2021 – afisare rezultate proba scrisa
- 27.04.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.04.2021 – afisare rezultate finale


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 15.04.2021, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
•Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
•Studii universitare absolvite cu diploma de licenta;
•Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
•Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
•Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
•Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
•Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
•Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
•Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-15.04.2021, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-20.04.2021 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-21.04.2021  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-22.04.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-23.04.2021, ora  11.00: proba scrisa
-26.04.2021  – afisare rezultate proba scrisa
-27.04.2021 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-28.04.2021 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-29.04.2021, ora 11.00: interviul
-04.05.2021- afisare rezultate interviu
-05.05.2021 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-06.05.2021  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-07.05.2021 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.