AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 MAC - C41 70,67 81 75,84    admis
2 BLA - C43 52,33 absent  − respins

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 MAC - C41 81 admis
2 BLA - C43 absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 24.12.2019, pana la ora 16.00.             

 

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 17.12.2019,  in cadrul Redactiei Foto-Video      

 

Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 CA - C44 93,33 admis

            Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri,  20.12.2019, pana la ora 16.00.          

              

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza si  stabileste prioritatea de lucru a acestora in functie de importanta
- Traduce si/sau redacteaza in limba engleza materiale de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- Editeaza stirile in limba engleza (viza si validare pe fluxul de limba engleza)
- Este responsabil de continutul si forma stirilor traduse si/sau redactate si vizate
- Posteaza materiale de presa difuzate pe fluxul in limba engleza (insotite de fotografii) pe pagina in limba engleza a site-ului AGERPRES si pe conturile in limba engleza de pe retelele de socializare ale AGERPRES.


Bibliografia:
• Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
• Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
• Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
• Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
• Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
• Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
• Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
• Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
• Engleza pentru avansati – Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba romana in limba engleza; domeniile politic, economic, social, cultural, mediu.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.01.2020, ora 11.00 - proba scrisa
- 09.01.2020 – afisare rezultate proba scrisa
- 10.01.2020 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.01.2020 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 16.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 MAC - C41 70,67 admis
2 BLA - C43 52,33

admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 18.12.2019, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 20.12.2019, ora 11.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne      
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 BLA - C43 admis  
2 MAC - C41 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 12.12.2019, pana la ora 16.00.             

                   

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 04.12.2019, in cadrul Biroului Secretariat General
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 IE- C42    84,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 09.12.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Raspuns contestatie candidat DMA – C38

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 6505/02.12.2019, privind rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 04.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de sofer  treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto, candidatul DMA – C38 a fost declarat “respins”.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto-Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit

Responsabilitati:
- Inregistrarea si copierea materialelor audio-video;
- Compunerea efectelor speciale de montaj, animatii, corectii de culoare sau alte efecte vizuale;
- Realizarea montajului simplu sau complex;
- Realizarea titraj materiale;
- Elaborarea solutiilor pentru asigurarea calitatii imaginii si a sunetului;
- Arhivarea materialelor montate.

Bibliografia:
-Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic;
-Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
-“Deontologia mijloacelor de Comunicare”, Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006;
-Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare:
       - Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms)
       -  Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en)
       -  Youtube (https://www.youtube.com/t/terms)                                                                                                                                                                                                                                                                            -                                  -              - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Componenta Guvernului Romaniei – http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei -  http://www.parlament.ro/
- https://www.adobe.com/ro/creativecloud.html;
- Druga Ovidiu ; Murgu Horea : Elemente de gramatica a limbajului audiovizual, editia a doua, Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 2004 ;
- Balasescu Madalina : Manual de productie de televiziune, Editura Polirom, Iasi, 2003 ;
- Bejan Sorin : Misiune, Valori si Principii in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2011.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-17.12.2019, ora 11.00 - proba practica
-19.12.2019 – afisare rezultate proba practica
-20.12.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
-24.12.2019 – afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne  
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 DA - C37 29,33 - - respins

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 04.12.2019, pentru ocuparea unui post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto     
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii   
1 DMA - C38  respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 02.12.2019, pana la ora 16.00.            

                   

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.11.2019, in cadrul Redactiei Stiri Interne                   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 VSI - C40 95,67 admis
2 MGD - C39 72 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 27.11.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Un post temporar vacant de reporter gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Foto - Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de reporter gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Foto - Video.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data 29.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
• studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• vechime in munca minimum 7 ani;
• perfectionari (specializari) in domeniul de activitate;
• cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu;
• cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
• capacitate de analiza si sinteza;
• viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
• atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
• abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale ;
•disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati :
- Realizeaza stiri, reportaje, interviuri si documentare video, abordand subiecte diferite, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- Colaborează cu videojurnaliştii, redactorii, fotoreporterii şi graficienii pentru realizarea materialelor video-audio ;
- Asigura productia si post-productia materialelor video/audio realizate;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Participa la misiuni de presa in tara si în strainatate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta, atributiile si organizarea Guvernului Romaniei – http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta, atributiile si organizarea Parlamentului Romaniei – http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres https://www1.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- “Manual de jurnalism” (vol. II) coordonat de Mihai Coman, apărut la editura Polirom, 2009
- “Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa”, David Randall, editura Polirom, 2007
- Productia textului jurnalistic” – autor Luminita Rosca- editura Polirom, 2004
- “Manual practic de televiziune”, Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare:
      - Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms)
      -  Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en)
      -  Youtube (https://www.youtube.com/t/terms)
      -  (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public https://www.agerpres.ro/ si activitatea AGERPRES in social media
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 29.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 03.12.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 04.12.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 05.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.12.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.12.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.12.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 12.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.12.2019, ora 13.00: interviul
- 16.12.2019- afisare rezultate interviu
- 17.12.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.12.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.12.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de redactor de rubrica gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.12.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d )are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- cunostinte solide de cultura generala - politice, sociale, economice, culturale;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea unei limbi straine;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor;
- cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook.

Responsabilitati:
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate de la posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- redacteaza flash-uri, stiri, reportaje, sinteze, interviuri de la evenimentele la zi la care este trimis de catre un superior ierarhic;
- editeaza si valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:

- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007
- Constitutia Romaniei
- Manual de Jurnalism – tehnici fundamentale de redactare – vol. II (volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2006)
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.12.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 11.12.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 12.12.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.12.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 17.12.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 18.12.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.12.2019, ora 11.00: interviu
- 23.12.2019- afisare rezultate interviu
- 24.12.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 27.12.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 30.12.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 •   Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1  AD - C26 41 - - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online                                   

 

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj interviu  in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins
1 VCO - C34 65 80 72,5 - 100 - 86,25 admis
2 TDE - C31 75 100 87,5 - 80 80 83,75 respins
3 VVV - C27 90 60 75 75 76,67 - 75,84 respins
4 ICS - C32 70 65 67,5 - 66,67 - 67,09 respins
5 IAF - C33 60 80 70 - 63,33 - 66,67 respins
6 CB - C35 55 55 55 - 73,33 - 64,17 respins
7 PDA - C29 25 35 - - - - - respins
8 CCS - C25 35 15 - - - - - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing                    

                 

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 TLT - C28 76 88,33 82,17 admis

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 19.11.2019, pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1  DA - C37 29,33

respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 21.11.2019, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 25.11.2019, ora 11.00.      

 

 • Raspuns contestatie candidat TDE – C31

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 6272/19.11.2019, privind rezultatul obtinut la proba interviu a concursului pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online, candidatul TDE – C31 a obtinut 80 puncte.

  

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Secretariat General

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Secretariat General.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Preia si transmite mesaje - telefonic, fax, email - folosind mijloace corespunzatoare de comunicare;
- Redacteaza si transmite corespondenta specifica activitatii redactionale (note de necesitate, ordine de deplasare, referate, deconturi, documente pentru acreditari, alte acte) si se asigura ca aceasta ajunge la destinatar;
- Tine evidenta tuturor documentelor intrate si iesite in registre speciale, claseaza si arhiveaza documente si inregistrari astfel incat acestea sa fie gasite cu usurinta in caz de nevoie;
- Gestioneaza baza de date a Redactiei Stiri Interne;
- Intocmeste rapoarte lunare privind numarul stirilor transmise de redactori, la solicitarea superiorilor ierarhici;
- Mentine in permanenta legatura cu redactorii/ videojurnalistii/ fotoreporterii aflati la manifestari si transmite mesaje spre si dinspre acestia superiorilor ierarhici;
- Redacteaza sumare si presumare pe baza informatiilor/ invitatiilor/ comunicatelor de presa si indica fiecarui redactor/ videojurnalist/ fotoreporter actiunile din ziua urmatoare.

Bibliografia:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa    AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007
- DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.12.2019, ora 11.00 - proba scrisa
- 06.12.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 09.12.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 11.12.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de  redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online
Nr. crt Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 VCO - C34 100  admis
2 TDE - C31 80  admis
3 VVV - C27 76,67  admis
4 CB - C35 73,33  admis
5 ICS - C32 66,67  admis
6 IAF - C33

63,33

 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 19.11.2019, pana la ora 16.00.    

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing   
Nr. crt Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 TLT - C28 88,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 19.11.2019, pana la ora 16.00.             

 

 • Raspuns contestatie candidat VVV – C27

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 6149/13.11.2019, privind rezultatul obtinut la proba practică a concursului organizat  in data de 11.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, funcţie contractuală de execuţie, normă întreagă, tură de zi, în cadrul Redacţiei Monitorizare-Online, candidatul VVV – C27 a obtinut  60 puncte.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 19.11.2019, pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt Candidat admis/respins motivul respingerii
1 DA - C37 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 15.11.2019, pana la ora 16.00.   

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 12.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 AD - C26 41 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 14.11.2019, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 18.11.2019, ora 11,00.   

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 11.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 TDE - C31 75 100 87,5 admis
2 VVV- C27 90 60 75 admis
3 VCO - C34 65 80 72,5 admis
4 IAF - C33 60 80 70 admis
5 ICS - C32 70 65 67,5 admis
6 CB - C35 55 55 55 admis
7 PDA - C29 25 35 - respins
8 CCS - C25 35 15 - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.11.2019, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 15.11.2019, ora 13.00.                    

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 11.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing
  Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
  1 TLT - C28 76 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 13.11.2019, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 15.11.2019, ora 11,00.            

   

          
 • Un post vacant de expert gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 26.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
•studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT;
•vechime in specialitate minimum 4 ani;
•vechime in munca minimum 4 ani;
•cunostinte de Microsft Windows XP/7/8/10, Microsoft Windows Server 2008 - 2016, Microsoft Office 2013 - 2016, Linux, HTML, PHP;
•rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
•disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati :
-Editare/suport tehnic continut pagini statice www.agerpres.ro
-Mentenanta retea interna de computere
-Mentenanta statii de lucru (desktop, notebook)
-Configurare aplicatii specifice

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
-Andrew S Tanenbaum – Retele de calculatoare
-Dragos Acostachioaie – Administrarea si configurarea sistemelor Linux
-Ion Lungu, Constanta Bodea, Georgeta Badescu, Cristina Ionita – Baze de date. Organizare, proiectare, implementare.
-http://www.w3schools.com/
-Windows XP, 7,8,10 - Product Guide – Official Microsoft.com
-Office 2013 – 2016 - Ghid Rapid – Official Microsoft.com

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-26.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-29.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-02.12.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-03.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-04.12.2019, ora  11.00: proba scrisa
-05.12.2019  – afisare rezultate proba scrisa
-06.12.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-09.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-10.12.2019, ora 13.00: interviul
-11.12.2019- afisare rezultate interviu
-12.12.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-13.12.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-16.12.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b )copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 26.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
•studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
•permis de conducere categoria B;
•vechime in specialitate minimum 4 ani;
•vechime in munca minimum 4 ani;
•rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
•disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii;
•cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitati :
-transportul personalului angajat al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, in conditii de siguranta, folosind autoturismele din parcul auto propriu, in scopul indeplinirii de catre acestia a sarcinilor de serviciu ;
-raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate si predarea acestora la destinatar ;
-raspunde de integritatea autovehiculului pe care il are in primire ;
-intretine in stare buna de functionare autovehicul folosit.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
-Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legislatie rutiera.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-26.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-29.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-02.12.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-03.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-04.12.2019, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-05.12.2019  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-06.12.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-09.12.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-10.12.2019, ora 12.00: interviul
-11.12.2019 - afisare rezultate interviu
-12.12.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-13.12.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-16.12.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:

- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro).

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.11.2019, ora 11.00 - proba scrisa
- 26.11.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 27.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.11.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- Trei ani de la ultima promovare;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc in judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati locale;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului edu.ro)

Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.11.2019, ora 11.00 - proba scrisa
- 26.11.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 27.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.11.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 11.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CB - C35 admis  
2 CCS - C25 admis  
3 IAF - C33 admis  
4 ICS - C32 admis  
5 PDA - C29 admis  
6 PA - C36 respins nu indeplineste conditiile
7 RIA - C30 respins nu indeplineste conditiile
8 TDE - C31 admis  
9 VVV - C27 admis  
10 VCO - C34 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.11.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 12.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 DMA - C24 respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.11.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 12.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 AD - C26 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.11.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 11.11.2019, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing 
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 TLT - C28 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.11.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne. 
 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d )are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate: minimum 5 ani;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiză si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
- redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/ informatii pentru AGERPRES;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, consulta zilnic mailul de serviciu si mentine non-stop telefonul mobil deschis pentru a raspunde prompt la solicitarile conducerii redactiei si agentiei;
- promoveaza produsele si brandul AGERPRES;
- respecta principiile deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si Functionarea AGERPRES si Regulamentul Intern al Agentiei;
- preia temporar sarcinile de serviciu pe perioada concediilor de odihna sau medicale ale angajatilor cu atributii similare.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:

- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/
- Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si   Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES https://www1.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de Ministerul Educatiei, indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007
- Constitutia Romaniei


Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 14.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 15.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 18.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.11.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 20.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 21.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 22.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.11.2019, ora 11.00: interviu
- 26.11.2019- afisare rezultate interviu
- 27.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 28.11.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.11.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.10.2019, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online
Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 CCA - C13 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 29.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.10.2019, in cadrul Serviciului Juridic     
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 LFE - C15 86 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 29.10.2019, pana la ora 16.00.        

           

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins
1 VD - C11 36,60 56,90 37,67 52 54,45 admis

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 17.10.2019, in cadrul Redactiei Monitorizare-Online
Nr. crt. Candidat Punctaj proba practica Admis/respins
1 VGA - C23 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 17.10.2019,  in cadrul Redactiei Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 EA - C20 100 admis
2 LZ - C21 100 admis
3 TI - C22 100 admis
4 SR - C17 97,67 admis
5 ZMC - C19 96,67 admis
6 GVOB - C18 90,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti,22.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 17.10.2019, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 RID - C14 95 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti,22.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 17.10.2019, in cadrul Serviciului Ombudsman
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 MAR - C12  93,33  admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti,22.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 17.10.2019, in cadrul Biroului Comunicare, Branding si Relatii Internationale   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 SA - C16 96,67  admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti,22.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Un post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer treapta I, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Administrativ-Auto.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
•studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
•permis de conducere categoria B;
•vechime in specialitate minimum 4 ani;
•vechime in munca minimum 4 ani;
•rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
•disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii;
•cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitati :
-transportul personalului angajat al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, in conditii de siguranta, folosind autoturismele din parcul auto propriu, in scopul indeplinirii de catre acestia a sarcinilor de serviciu ;
-raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate si predarea acestora la destinatar ;
-raspunde de integritatea autovehiculului pe care il are in primire ;
-intretine in stare buna de functionare autovehicul folosit.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
-Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legislatie rutiera.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-01.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-06.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-07.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-08.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2019, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-13.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-14.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-15.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-18.11.2019, ora 12.00: interviul
-19.12.2019 - afisare rezultate interviu
-20.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-21.11.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-22.11.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Un post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT.  

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
•studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul IT;
•vechime in specialitate minimum 7 ani;
•vechime in munca minimum 7 ani;
•cunostinte de Microsft Windows XP/7/8/10, Microsoft Windows Server 2008 - 2016, Microsoft Office 2013 - 2016, Linux, HTML, PHP;
•rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
•disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati :
-Editare/suport tehnic continut pagini statice www.agerpres.ro
-Mentenanta retea interna de computere
-Mentenanta statii de lucru (desktop, notebook)
-Configurare aplicatii specifice

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
-Andrew S Tanenbaum – Retele de calculatoare
-Dragos Acostachioaie – Administrarea si configurarea sistemelor Linux
-Ion Lungu, Constanta Bodea, Georgeta Badescu, Cristina Ionita – Baze de date. Organizare, proiectare, implementare.
-http://www.w3schools.com/
-Windows XP, 7,8,10 - Product Guide – Official Microsoft.com
-Office 2013 – 2016 - Ghid Rapid – Official Microsoft.com

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-01.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-06.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-07.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-08.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-12.11.2019, ora  11.00: proba scrisa
-13.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa
-14.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-15.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-18.11.2019, ora 13.00: interviul
-19.11.2019- afisare rezultate interviu
-20.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-21.11.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-22.11.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi - Redactia Monitorizare-Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul  II, functie contractuala de executie, norma intreaga, tura de zi,  in cadrul Redactiei Monitorizare-Online.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in munca minimum 6 luni;
-cunostinte solide de cultura generala;
-viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
-capacitate de analiza si sinteza;
-rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate;
-atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
-cunoasterea limbii engleze (nivel mediu).

Responsabilitati:
-monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, selecteaza informatiile tip breaking news difuzate de posturile de televiziune si transmite alerte pe email sau pe telefonul mobil, conform cerintelor clientilor; transcrie si prelucreaza fisiere audio-video
-verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
-redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
-Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
-DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
-Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
-Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau editii ulterioare)
Precizari: din manualele de limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-01.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
-06.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-07.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-08.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-11.11.2019, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-12.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-13.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-14.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
-15.11.2019, ora 13.00: interviu
-18.11.2019- afisare rezultate interviu
-19.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-20.11.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
-21.11.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finanţelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 4 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 4 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 06.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.11.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 13.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 14.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 15.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.11.2019, ora 11.30: interviul
- 19.11.2019- afisare rezultate interviu
- 20.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.11.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.11.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii,inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 06.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.11.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 13.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 14.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 15.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.11.2019, ora 11.00: interviul
- 19.11.2019- afisare rezultate interviu
- 20.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.11.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.11.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Directia Marketing

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Direcţiei Marketing.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.11.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- vechime in specialitate (marketing-vanzari): minimum 5 ani;
- cunostinte economico-financiare;
- cunostinte privind tehnicile comerciale in domeniul media;
- cunostinte si experienta in SICAP;
- abilitati specifice activitatii de vanzare;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, rigurozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate  de a evita starile conflictuale;
- capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum  fluctuant de lucrari;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Responsabilitati:
- cunoaste bine si poate da relatii despre oricare serviciu/produs oricarei entitati interesate de serviciile/produsele AGERPRES; realizeaza prezentari de ofertare ale acestora;
- prospecteaza permanent piata informatiei, realizeaza segmentarea pietei si identificarea potentialilor clienti;
- elaboreaza oferte de pret, negociaza si incheie contracte, conform procedurilor operationale;
- intocmeste documentatia necesara in cazul in care clientul trebuie sa respecte proceduri specifice achizitiilor publice;
- configureaza si gestioneaza conturile de acces pentru clientii si/sau prospectii de care se ocupa;
- realizeaza si actualizeaza propria baza de date cu actualii si potentialii clienti din portofoliul sau;
- culege si semnaleaza opiniile clientilor actuali si potentiali privind produsele/serviciile AGERPRES;
- culege si semnaleaza date privind concurenta;
- urmareste permanent site-ul AGERPRES;
- isi asuma termene si le respecta pentru toate atributiile care ii revin.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Legea 72/2013 pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte;
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe;
- Marketing – editura Uranus, 2000; coordonator Virgil Balaure; autori: Virgil Adascalitei, Carmen Balan, Stefan Boboc, Iacob Catoiu, Valerica Olteanu, Nicolae Al. Pop, Nicolae Teodorescu.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.11.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 06.11.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.11.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.11.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 12.11.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 13.11.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.11.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.11.2019, ora 11.00: interviul
- 18.11.2019 - afisare rezultate interviu
- 19.11.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 20.112019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.11.2019 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Raspuns contestatie candidat VD - C11

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 5721/17.10.2019, privind rezultatul obtinut la proba - interviu, in cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie, candidatul VD – C11 a obtinut 52 de puncte, fiind declarat “admis”.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 VD - C11 37,67 respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 17.10.2019, pana la ora 16.00. 

 

 • Raspuns contestatie candidat VD - C11

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 5635/11.10.2019, privind rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului organizat  in data de 09.10.2019, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie, candidatul VD – C11 a obtinut 56,90 puncte, fiind declarat “admis”.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 09.10.2019, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie 
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 VD - C11 36,60 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 11.10.2019, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 15,10.2019, ora 13,00.

          

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare - Online


Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare - Online.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
-Trei ani de la ultima promovare;
-Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:
-Prelucreaza si promoveaza continutul editorial din fluxul AGERPRES pe site-ul public si in mediul online sub forma de articole, grupaje si live text, respectand indicatiile sefilor ierarhici superiori;
-La cererea sefului ierarhic superior, concepe continut editorial pentru site-ul public al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
-Propune proiecte  editoriale pentru diversificarea continutului online – website public si retele sociale;
-Stabileste prioritatile activitatii proprii in functie de subiectele de actualitate si sub indrumarea sefilor ierarhici superiori;
-Verifica corectitudinea articolelor ce urmeaza a fi publicate pe site-ul AGERPRES si informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice inexactitate depistata.

Bibliografia:
1.Procedura interna privind derularea activitatii de administrare a continutului pe site-ul public www.agerpres.ro si pe retelele de socializare
2.Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter
3.Site-ul public www.agerpres.ro

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.10.2019, ora 11.00 - proba practica
- 28.10.2019 – afisare rezultate proba practica
- 29.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 31.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Juridic

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Juridic.

Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
- trei ani de la ultima promovare;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Responsabilitati:

- Avizeaza ordine emise de catre directorul general al institutiei;
- Raspunde de promovarea actiunilor si a cailor de atac procedurale, luand orice alte masuri necesare pentru apararea intereselor acesteia, inclusiv demersurile la organele de cercetare penala;
- Reprezinta in instantele judecatoresti de toate gradele institutia si directorul acesteia, pe baza de delegatie;
- Verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ trimise spre avizare;
- Asigura consultanta juridica si avizeaza pentru legalitate documentele institutiei.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Codul Civil;
- Codul de procedura civila.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
    
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.10.2019, ora 11.00: proba scrisa
- 28.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 29.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 31.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 09.10.2019, pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii   
1 VD - C11 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 07.10.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate


Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
-Trei ani de la ultima promovare;
-Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:

- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara si  stabileste prioritatea de lucru a acestora in functie de importanta
- Traduce si/sau redacteaza in limba maghiara materiale de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- Editeaza stirile in limba maghiara (viza si validare pe fluxul de limba maghiara)
- Este responsabil de continutul si forma stirilor traduse si/sau redactate si vizate
- Posteaza materiale de presa difuzate pe fluxul in limba maghiara (insotite de fotografii) pe pagina in limba maghiara a site-ului AGERPRES

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

• Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw – Hill Education, 2008
• Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
• Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila Kőnyv, 2015
• Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba romana in limba maghiara; domeniile politic, economic, social, cultural, mediu.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-17.10.2019, ora 13.00 - proba scrisa
-21.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
-22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate


Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:
-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
-Trei ani de la ultima promovare;
-Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:

- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza si  stabileste prioritatea de lucru a acestora in functie de importanta
- Traduce si/sau redacteaza in limba engleza materiale de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES
- Editeaza stirile in limba engleza (viza si validare pe fluxul de limba engleza)
- Este responsabil de continutul si forma stirilor traduse si/sau redactate si vizate
- Posteaza materiale de presa difuzate pe fluxul in limba engleza (insotite de fotografii) pe pagina in limba engleza a site-ului AGERPRES si pe conturile in limba engleza de pe retelele de socializare ale AGERPRES


Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

• Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
• Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
• Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
• Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
• Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
• Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
• Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
• Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
• Engleza pentru avansati – Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba romana in limba engleza; domeniile politic, economic, social, cultural, mediu.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-17.10.2019, ora 11.00 - proba scrisa
-21.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
-22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Externe si Emisia pentru Strainatate.

Cerinte:

-Doua calificative ”FOARTE BINE” in ultimii trei ani la evaluarile anuale
-Trei ani de la ultima promovare
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
-Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

-Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, update-uri, round-up, sinteze) pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor la care AGERPRES are acces: in principal agentii de presa straine, dar si ziare, site-uri, comunicate de presa, alte documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
-Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
-Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
-Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:  

-Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium,europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
www.un.org/en;
www.state.gov;
www.mae.ro.
-Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii, disponibile la: www.nationsonline.org.

Tematica examen:
Traducere si redactare din limba engleza in limba romana; politica externa

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-17.10.2019, ora 11.00 - proba scrisa
-21.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
-22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare-Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare-Online.  

Cerinte:

- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:

-Monitorizeaza posturile de televiziune si transmite alerte de tip breaking news
-Transcrie materialele tv
-Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
-Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
 
Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

-Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Procedura Operationala “Derularea activitatii de monitorizare de presa”, cod 20.6.01.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:

-17.10.2019, ora 13.00 - proba practica
-21.10.2019 – afisare rezultate proba practica
-22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
-24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale.

Cerinte: 
• Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
• Trei ani de la ultima promovare;
• Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
• Capacitate de analiza si sinteza;
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:

- Procesarea textelor si imaginilor cu ajutorul programelor de grafica in scopul realizarii unor materiale menite sa promoveze AGERPRES;
- Realizarea si emiterea de comunicate de presa in scopul promovarii AGERPRES;
- Propunerea si dezvoltarea de strategii de comunicare interna;
- Monitorizeaza raportarea materialelor si comunicatelor AGERPRES aparute in presa si tv;
- Monitorizeaza activitatile AGERPRES pe site-ul www.agerpres.ro.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Cristina Coman, Relatiile publice – Principii si strategii, Editura Polirom, 2011;
- Cristina Coman, Comunicarea de criza – Tehnici si strategii, Editura Polirom, 2011;
- Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relatii publice, Editura Polirom, 2004.

Tematica examen: campaniile media, realizarea comunicatelor de presa, promovarea imaginii AGERPRES.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.    
    
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 17.10.2019, ora 11.00: proba scrisa
- 21.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Intern de Prevenire si Protectie.

Cerinte:
• Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
• Trei ani de la ultima promovare;
• Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
• Cunostinte in domeniul securitatii si sanatatii in munca si evitarea incendiilor.

Responsabilitati:

- Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
- Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie, intocmirea oricarui alt document  impus de legislatia specifica in vigoare;
- Intocmirea si actualizarea periodica a planului de avertizare, planului de evacuare in caz de incendiu, planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, oricarui alt document impus de legislatia specifica in vigoare;
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si  sanatate in munca si evitarea incendiilor.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.
- H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de   aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 316/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
- Hotararea nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, actualizata.
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.    
    
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 17.10.2019, ora 11.00: proba scrisa
- 21.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Ombudsman

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Ombudsman.

Cerinte:
• Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
• Trei ani de la ultima promovare;
• Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
• Cunostinte operare PC (procesare text), transmisii de date (fax, e-mail);
• Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, amabilitate, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:

- Inregistrarea documentelor si corespondentei specifice Serviciului Ombudsman in Registrul intrari – iesiri si in Registrul Certificari;
- Solutionarea corespondentei adresate/ repartizate Serviciului Ombudsman;
- Analizarea si solutionarea plangerilor primite din partea cetatenilor, institutiilor, organizatiilor etc, referitoare la activitatea Agerpres;
- Asigurarea accesului la informatiile de interes public;
- Solutionarea cererilor privind informatiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Propunerea de masuri in vederea aplanarii sau a prevenirii unui conflict intre Agerpres si societatea civila.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:

- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (forma consolidata).

Tematica examen:

1. Personalul de specialitate din Agerpres. Caracterul confidential al surselor de informare;
2. Raportul anual al ANP Agerpres;
3. Domeniul de reglementare al OG nr. 27/2002;
4. Termenele legale de solutionare ale petitiilor;
5. Atributiile ANP Agerpres;
6. Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public;
7. Procedurile privind accesul liber la informatiile de interes public;
8. Domeniul de aplicare al Legii nr. 544/2001 si principii generale;
9. Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.    
    
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 17.10.2019, ora 11.00: proba scrisa
- 21.10.2019 – afisare rezultate proba scrisa
- 22.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 24.10.2019 – afisare rezultate finale

 

 • ERATA

la anunturile privind organizarea si desfasurarea concursurilor din data de 09.10.2019, proba scrisa, in cadrul Serviciului Audit Public Intern si Serviciului Intern de Prevenire si Protectie

Bibliografia propusa pentru organizarea concursurilor, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu, se modifica in sensul eliminarii din bibliografie a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
Celelalte precizari din anunturi raman nemodificate.

 

 • Un post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.10.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
- Vechime in domeniul P.S.I.: minim 7 ani;
- Cursuri de perfectionare in domeniul P.S.I.;
- Atestare profesionala in domeniul P.S.I. conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

a) Intocmeste si actualizeaza periodic si aduce la indeplinire urmatoarele planuri:
- Planul de avertizare
- Planul de evacuare in caz de incendiu
- Planul de actiune in caz de pericol grav si imminent
- Planul de instructiuni de aparare impotriva incendiilor
b) Instruieste, informeaza si verifica angajatii institutiei in privinta normelor de prevenire a incendiilor si masurile aplicate in caz de pericol grav si iminent si completeaza fisele P.S.I.
c) Evalueaza riscurile de incendiu in cadrul institutiei, stabileste masuri tehnice si organizatorice de aparare impotriva incendiilor.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 – Dispozitie generala privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 – Dispozitie generala privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
- Ordin nr. 262 din 02 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
- Legea nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.10.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.10.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.10.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.10.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2019, ora 13.00: interviul
- 16.10.2019- afisare rezultate interviu
- 17.10.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.10.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.10.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.10.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.10.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.10.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.10.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2019, ora 11.00: interviul
- 16.10.2019- afisare rezultate interviu
- 17.10.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.10.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.10.2019, ora 16.00.


Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 4 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 4 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.10.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.10.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.10.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.10.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2019, ora 12.00: interviul
- 16.10.2019- afisare rezultate interviu
- 17.10.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.10.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins Observatii
1 IC – C10 absent - - respins

dosar incomplet (lipsa cazierului judiciar si a Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 22.05.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 IC – C10 absent respins dosar incomplet (lipsa cazierului judiciar si a Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 24.05.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 22.05.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 IC – C10 admis                                                               
sub rezerva depunerii cazierului judiciar si a Avizului (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
 

                   
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 20.05.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Un post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.


Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.05.2019, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.


 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.05.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.05.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.05.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.05.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.05.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 23.05.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 24.05.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 27.05.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.05.2019, ora 11.00: interviul
- 29.05.2019 - afisare rezultate interviu
- 30.05.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 31.05.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.06.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • ANUNT

privind anularea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019

In conformitate cu dispozitiile art. 37 - 39 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Presa AGERPRES anunta anularea, din motive obiective, a concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate 
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final     Admis/respins Observatii
1 VCI - C4  97  94  95,5  admis -
2 CMG - C8 89,33   absent - respins -
3  SRM - C3   absent - - respins dosar incomplet (lipsa cazier judiciar)
4 WSW - C1   absent - - respins -

 

          

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1  TA - C5  94     98,33 96,17    admis

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins Observatii
1  PA - C7    absent - - respins dosar incomplet (lipsa Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate   
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 VCI - C4 94 admis
2 CMG - C8 absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 05.02.2019, pana la ora 16.00.    

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 TA - C5 98,33 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 05.02.2019, pana la ora 16.00.             

 

 • ANUNT

privind suspendarea desfasurarii concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019

In conformitate cu dispozitiile art. 37 - 39 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Agentia Nationala de Presa AGERPRES anunta suspendarea desfasurarii concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA,

functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 LC - C2 66,33 admis
2 BLA - C6 52,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.            
Interviul va avea loc vineri, 01.02.2019, ora 11.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive            
           
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 TA - C5 94 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.            

Interviul va avea loc vineri, 01.02.2019, ora 11.00.            

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate                

                

 

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 VCI - C4 97 admis -
2 CMG - C8 89.33 admis -
3 SRM - C3 absent respins dosar incomplet (lipsa cazier judiciar)
4 WSW - C1 absent respins -

              
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.                
Interviul va avea loc vineri, 01.02.2019, ora 12.00.                

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern      

 

        

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 PA - C7 absent respins dosar incomplet (lipsa Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

 

                
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.

 

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern 
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 PA - C7

admis

sub rezerva depunerii Avizului (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

 

   Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.01.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 BLA - C6 admis  
2 BAV - C9 respins    nu indeplineste conditiile
3 LC - C2    admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.01.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Sportive
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 TA - C5 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.012019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CMG - C8 admis  
2 SRM - C3 admis  
3 VCI - C4 admis  
4 WSW - C1 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.01.2019, pana la ora 16.00.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.