AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Ceciu Evelin 84 71 77,5 89,33 83,42 admis
2 Trandafir Luciana Laura 58,33 61 59,67 70 64,84 respins

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Ceciu Evelin 89,33 admis
2 Trandafir Luciana Laura 70 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 14.12.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 06.12.2016 pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Ceciu Evelin 84 71 77,5 admis
2 Trandafir Luciana Laura 58,33 61 59,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 08.12.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 12.12.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 06.12.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Ceciu Evelin admis  
2 Trandafir Luciana Laura admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 02.12.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor debutant, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Galetescu Paul-Emanuel 5,36 3,9 respins
2 Lupascu Eugenia Daniela absent respins

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.11.2016 - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Giboi Ioana Florina 99,67 admis

  Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 24.11.2016, pana  la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Ilin Cristina 83 59,33 71,16 71 71,08 admis
2 Bordescu Catalina-Silvia 55,96 25 - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Nastasache Mihut 89 85 87 admis
2 Jelesneac Razvan-Cristian 51 30 respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Ilin Cristina 71 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 18.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Nastasache Mihut 85 admis
2 Jelesneac Razvan-Cristian 30 respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 18.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Duloiu Anca Amelia Adriana 50 80 65 90 77,5 admis
2 Secareanu George 70 absent - - - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de auditor gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Serviciului Audit Public Intern

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Girescu Maria Magdalena 35,33 respins

 

 • In urma contestatiei inregistrata sub nr. 6121/16.11.2016, privind rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului organizat  in data de 14.11.2016, pentru ocuparea unui post de redactor debutant, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern, domnul Galetescu Paul-Emanuel a obtinut 3,9 puncte, fiind declarat “respins”.

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 14.11.2016, pentru ocuparea unui post de redactor debutant, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Galetescu Paul-Emanuel 5,36 respins
2 Lupascu EugeniaDaniela absent respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 16.11.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 18.11.2016, ora 11.00.

 

 

 • ANUNT privind reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, din cadrul Redactiei Documentare-Arhiva

             Avand in vedere prevederile art. 37 si urmatoarele din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din motive obiective,
    Agentia Nationala de Presa AGERPRES anunta reluarea procedurii de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Documentare-Arhiva, functie contractuala de executie temporar vacanta, organizat initial in data de 14.11.2016, la o data ce va fi comunicata ulterior.
    Candidaturile inregistrate la concursul a carui procedura se reia, se considera valide daca persoanele care au depus dosarele de concurs isi exprima in scris intentia de a participa la concurs, la noile date.
    Informatii suplimentare la sediul institutiei, Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane – Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Tole Alexandru Adrian 90 100 95 admis

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Duloiu Anca Amelia Adriana 90 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 15.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 10.11.2016, pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Ilin Cristina 83 59.33 71.16 admis
2 Bordescu Catalina-Silvia 55.96 25 - respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 14.11.2016, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc miercuri, 16.11.2016, ora 12.00.

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 10.11.2016, pentru ocuparea unui post de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Nastasache Mihut 89 admis
2 Jelesneac Razvan-Cristian 51 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 14.11.2016, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc miercuri, 16.11.2016, ora 10.00.

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga - Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online.

     Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)  cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)  copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)  carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)  cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)  adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)  curriculum vitae.
     Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
     In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
     Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 24.11.2016, ora 16.00.

     Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)  are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)  cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)  are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)  are capacitate deplina de exercitiu;
e)  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)  nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

     Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-  vechime in munca minimum 6 luni;
-  experienta de redactare si editare in mediul online;
-  experienta in gestionarea si administrarea continutului pe platformele de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram;
-  viteza de lucru in mediul online si navigare pe Internet;
-  capacitate de analiza si sinteza;
-  disponibilitate pentru lucru in program de noapte;
-  atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
-  rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate;
-  cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Responsabilitati:
-  concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online;
-  este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale;
-  stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate;
-  verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor publicate pe canalele online pe care le administreaza si ia masuri de corectare corespunzatoare daca este cazul;
-  concepe si transmite newsletterul AGERPRES prin care promoveaza principalele stiri ale zilei;
-  monitorizeaza si modereaza comentariile in mediul online - pe site-ul public si pe retele sociale.

Concursul va consta in:
-  Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale;
-  Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-  Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
-  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
-  Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
-  Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
-  Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
-  Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
-  Cunostinte temeinice de utilizare a retelelor sociale Facebook, Twitter, Google+, Youtube
-  Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media

    Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

-  24.11.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
-  29.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-  02.12.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-  05.12.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  06.12.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
-  07.12.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-  08.12.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-  09.12.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  12.12.2016, ora 13.00: interviul
-  13.12.2016 - afisare rezultate interviu
-  14.12.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-  15.12.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  16.12.2016 -  afisare rezultate finale

    Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Csatlos Karoly 92,67 95 93,83 admis
2 Willmann-Szabo Walter 90 88,67 89,33 respins
3 Antal Erika 94,67 81,33 88 respins
4 Pap Melinda-Rozalia 90,67 absent - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Novac Carolina 92,67 91 91,83 admis
2 Ionita Rodica 90,67 80,33 85,5 respins
3 Dranca Alexandru absent - - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Iacob Simona Corina 97 92,67 94,83 admis
2   Dranca Alexandru 95,33 86 90,67 respins

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 14.11.2016, pentru ocuparea unui post de redactor debutant, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Galetescu Paul-Emanuel admis  
2 Lupascu Eugenia-Daniela admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 10.11.2016, pana la ora 16,00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Tole Alexandru Adrian 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 10.11.2016, pana la ora 16,00.

 

 

 • ANUNŢ privind suspendarea concursului pentru ocuparea postului de redactor de rubrică gradul IA, din cadrul Redacţiei Documentare-Arhivă, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, organizat în data de 14.11.2016.

În conformitate cu dispoziţiile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Agenția Națională de Presă AGERPRES anunță suspendarea concursului pentru ocuparea postului de redactor de rubrică gradul IA, din cadrul Redacţiei Documentare-Arhivă, funcţie contractuală de execuţie temporar vacantă, organizat în data de 14.11.2016.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 07.11.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Duloiu Anca Amelia Adriana 50 80 65 admis
2 Secareanu George 70 absent - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 09.11.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 11.11.2016, ora 14.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 07.11.2016, pentru ocuparea unui post de auditor gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Serviciului Audit Public Intern

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Girescu Maria Magdalena 35,33 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 09.11.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 11.11.2016, ora 10.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 10.11.2016, pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Bordescu Catalina-Silvia admis  
2 Ilin Cristina admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 08.11.2016, pana la ora 16,00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 10.11.2016, pentru ocuparea unui post de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Jelesneac Razvan-Cristian admis  
2 Nastasache Mihut admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 08.11.2016, pana la ora 16,00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Csatlos Karoly 95 admis
2 Willmann-Szabo Walter 88,67 admis
3 Antal Erika 81,33 admis
4 Pap Melinda-Rozalia absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 08.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Novac Carolina 91 admis
2 Ionita Rodica 80,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 08.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Iacob Simona Corina 92,67 admis
2 Dranca Alexandru 86 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 08.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale.
 
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
 - Realizeaza parteneriate pentru promovarea AGERPRES pe retelele sociale - national si international
- Asigurarea prezentei elementelor de identificare AGERPRES pe suporturi media (online, print, audio, video) la evenimentele unde suntem parteneri
- Promoveaza produsele si serviciile agentiei
- Propune, elaboreaza, sustine cu argumente si duce la indeplinire promotii simple si mixte (participa la targuri, expozitii, simpozioane etc.)

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relatii publice, Editura Polirom, 2004;
- Stephan Schafer-Mehdi, Organizarea evenimentelor, Ed. ALL, 2009;
- Cristina Coman, Relatii publice si mass-media (editie revazuta si adaugita), Editura Polirom, 2011.

Tematica examen: campaniile media, realizarea strategiilor de promovare a imaginii AGERPRES, planificarea evenimentelor, incheierea acordurilor de parteneriat.

Examenul va consta intr-o proba scrisa. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
21.11.2016, ora 11.00: proba scrisa
23.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa
24.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
28.11.2016 - afisare rezultate finale


 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 02.11.2016, pentru ocuparea unui post de expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Tole Alexandru Adrian 90 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 04.11.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc marti, 08.11.2016, ora 11,00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 07.11.2016, pentru ocuparea unui post de auditor gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Serviciului Audit Public Intern

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Girescu Maria Magdalena admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 03.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 07.11.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Duloiu Anca Amelia Adriana admis  
2 Secareanu George admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 03.11.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 31.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Antal Erika 94,67 admis
2 Csatlos Karoly 92,67 admis
3 Pap Melinda-Rozalia 90,67 admis
4 Willmann-Szabo Walter 90 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 02.11.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 04.11.2016, ora 13,00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 31.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Iacob Simona Corina 97 admis
2 Dranca Alexandru 95,33 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 02.11.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 04.11.2016, ora 11,00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 31.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Novac Carolina 92,67 admis
2 Ionita Rodica 90,67 admis
3 Dranca Alexandru absent respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 02.11.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 04.11.2016, ora 11,00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 02.11.2016, pentru ocuparea unui post de expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica – Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Tole Alexandru Adrian admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 31.10.2016, pana la ora 16,00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Stoica Irina 81 96,33 88,67 admis
2 Dranca Alexandru absent - - respins

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Redactia Documentare-Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.11.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post termporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie termporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.
    
 Responsabilitati:
- redacteaza documentare, materiale de sinteza, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- realizeaza fise documentare, biografii si cronologii despre evenimente si personalitati
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze AGERPRES;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- urmareste informatiile despre evenimente din domeniul politic, ecomnomic, social, cultural
- redacteaza calendare dupa comunicate de presa si alte documente facute publice de autoritati, urmareste, triaza si prelucreaza stirile de pe fluxurile agentiilor internationale de presa;
- transmite zilnic in redactie informatii cu privire la evenimentele care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoare;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor politice, economice, sociale si culturale.
- lucreaza cu materiale de arhiva - documente scrise si fotografii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;-
- Componenta in evolutie a Guvernului Romaniei (1862 - la zi)
- La inceput a fost cuvantul, manual AFP, Fundatia Rompres, 1998
- La inceput a fost cuvantul: Rene Cappon - Cuvantul, Fundatia Rompres, 1999.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.11.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 08.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 09.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 10.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.11.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 15.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 16.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 17.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.11.2016, ora 13.00: interviul
- 21.11.2016 - afisare rezultate interviu
- 22.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 23.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.11.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de expert debutant, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Comercial

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Bajenaru Ruxandra-Anamaria 91,34 95,66 93,50 admis

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 31.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Antal Erika admis  
2 Csatlos Karoly admis  
3 Pap Melinda-Rozalia admis  
4 Willmann-Szabo Walter admis  

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 27.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 31.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Dranca Alexandru admis  
2 Iacob Simona Corina admis  

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 27.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 31.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Dranca Alexandru admis  
2 Ionita Rodica admis  
3 Novac Carolina admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 26.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Stoica Irina 96,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 26.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de expert debutant, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Comercial

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Bajenaru Ruxandra-Anamaria 95,66 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 25.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.10.2016 - Redactia Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Tatu Liviu Ioan 91,83 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 25.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.10.2016 - Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/respins
1 Tudor Veronica 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 25.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.10.2016 - Redactia Foto

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/respins
1 Zamfir Daniela 97,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 25.10.2016,  pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea unui post de referent debutant, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Zidaru Razvan 60 39 respins

 

 • Redactor debutant, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Life Extern

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor debutant, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.11.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- cunoasterea foarte buna a limbii engleze si a limbii franceze;
- cunoasterea unei a treia limbi straine constituie un avantaj (de preferat spaniola);
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate din domeniile cultura, stiinta, tehnologie, mediu, medicina; sunt de asemenea necesare cunostinte de politica externa generala;
- cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- desfasurarea programului de lucru in ture;
- disponibilitate pentru lucrul de noapte, ocazional;
- asigurarea serviciului in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale.

Responsabilitati:
- Redactarea de stiri si alte materiale jurnalistice pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - agentii de presa, ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de organizatii, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei
- Desfasurarea de activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor ce urmeaza a fi relatate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
- Site-urile principalelor organizatii care intra in aria de acoperire a redactiei (www.nasa.gov, www.esa.int, www.who.int, www.unesco.org, www.icr.ro, retelele de socializare Facebook, Twitter, Instagram)
- Site-urile diverselor festivaluri internationale de muzica si film ( Oscar, Bafta, Cannes, Berlinala, Cesar, Grammy, Billboard)
- Legea Agerpres nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a  personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/ despre - noi/codul - deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- " Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.11.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.11.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 15.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 16.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 17.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.11.2016, ora 11.00: interviul
- 21.11.2016 - afisare rezultate interviu
- 22.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 23.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.11.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet treapta I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet treapta I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 02.11.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii medii;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
- cunostinte minime in domeniul video/audio/foto;
- cunostinte privind utilizarea corecta a aparaturii tehnice (montarea/demontarea echipamentelor tehnice) si mentinerea acesteia in conditii optime;
- acordarea asistentei tehnice pe toata perioada realizarii materialelor video/audio;
- cunostinte minime de mecanica auto;
- permis de conducere categoria B;
- cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitati :
- se asigura, alaturi de videojurnalist, ca echipamentele de filmare sunt in stare buna de functionare, inainte, in timpul si dupa realizarea materialelor video/audio;
- ajuta videojurnalistul la modificarea pozitiei camerei mobile pe teren;
- se ocupa de montajul si punerea in folosinta a echipamentelor audio/video,   instaleaza echipamente si asigura conectarea si setarile acestora;
- asigura sprijin echipei de filmare in teren (la montarea cablurilor in locatii, la montarea altor echipamente de filmare - microfoane, lavaliere, blenda, seturi de lumini, trepied, etc), pentru buna desfasurare a activitatii, dar si pe intreaga perioada de filmare, pana la incheierea acesteia;
- asigura sprijin pentru transportul si amplasarea aparaturii tehnice folosite la realizarea materialelor video/audio;
- asigura transportul personalului angajat al Redactiei Video din cadrul Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, folosind autoturismele din parcul auto propriu, in scopul indeplinirii de catre acesta a sarcinilor de serviciu;
- efectueaza deplasari in interesul Redactiei, in functie de necesitatile acesteia;
- intocmeste si respecta documentele de gestiune a produselor si accesoriilor aflate in custodia sa;
- raspunde de integritatea echipamentelor aflate in folosinta sa;
- participa, in cadrul echipei, la dezvoltarea punctelor de statie la operatiunile de transmisie video/audio.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic;
- Legislatie rutiera. 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 02.11.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.11.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 09.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.11.2016, ora  10.00: proba scrisa si proba practica
- 11.11.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 14.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 15.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.11.2016, ora 14.00: interviul
- 17.11.2016- afisare rezultate interviu
- 18.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.11.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.11.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 02.11.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-  vechime in munca minimum 7 ani;
-  cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
-  capacitate de analiza si sinteza;
-  perfectionari (specializari): in domeniul de activitate;
-  cunostinte de operare/ programe pe calculator (necesitate si nivel): nivel avansat;
-  cunoasterea limbii engleze;
-  rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, flexibilitate, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
-  disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati :
- Realizeaza stiri, reportaje, interviuri si documentare video/audio, abordand subiecte diferite, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-  Concepe si realizeaza materiale video/audio impreuna cu videojurnalistii, graficienii si tehnicienii ANP AGERPRES;
-  Asigura productia si postproductia materialelor video/audio realizate;
-  Citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeazapermanent diverse surse de informatii (retele sociale, portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale ;
-  Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
-  Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
-  Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-  Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-  Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
-  Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
-  Componenta, atributiile si organizarea Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
-  Componenta, atributiile si organizarea Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
-  Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
-  "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
-  "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
-  Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
-  Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
-  "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
-  "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
-  Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
-  Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
-  DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
-  Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
-  Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-  02.11.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
-  07.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-  08.11.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-  09.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  10.11.2016, ora  10.00: proba scrisa
-  11.11.2016  - afisare rezultate proba scrisa
-  14.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-  15.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  16.11.2016, ora 10.00: interviul
-  17.11.2016- afisare rezultate interviu
-  18.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-  21.11.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  22.11.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post  de secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 02.11.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Vechime in munca minimum 6 luni;
- Stapanirea corecta a limbii romane;
- Cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, internet);
- Cunostinte minime in domeniul foto / audio / video;
- Constituie avantaj cursurile in domeniul biroticii si secretariatului, precum si cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- Atentie la detalii, rigurozitate;
- Abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate la schimbari de program si sarcini, capacitate de a evita starile conflictuale, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, rezistenta la stres.

Responsabilitati :
- Redactarea si validarea sumarelor video ale redactiei;
- Intocmirea notelor de deplasare interne si externe ale membrilor Redactiei Video;
- Realizarea de acreditari la evenimentele de presa;
- Preluarea solicitarilor venite catre redactie prin telefon sau e-mail/fax/corespondenta;
- Raspunde de activitatile de protocol;
- Promovarea activitatii Redactiei Video prin toate mijloacele (facebook, twitter, instagram, youtube etc);
- Colaborarea cu alte departamente si redactii din ANP AGERPRES;
- Intocmirea programelor redactiei - saptamanal si lunar;
- Evidenta prezentei si a orelor suplimentare lucrate de membrii redactiei
- Preluarea inscrisurilor venite din alte compartimente ale agentiei;
- Intocmirea referatelor pentru asigurarea dotarii tehnico-materiale a redactiei;
- Realizarea statisticilor necesare bilanturilor activitatii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-  Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
-  Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-  Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
-  Componenta Parlamentului Romaniei - http://www.parlament.ro/;
-  Codul Deontologic al Jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic;
-  Bejan Sorin: Misiune, Valori si Principii in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2011;
-  Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms ), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare / monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media);
-  Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
-  Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.);
-  Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010;
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012;
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006;
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 02.11.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.11.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 09.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.11.2016, ora  10.00: proba scrisa si proba practica
- 11.11.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 14.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 15.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.11.2016, ora 12.00: interviul
- 17.11.2016- afisare rezultate interviu
- 18.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.11.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.11.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 18.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Dranca Alexandru absent respins
2 Stoica Irina 81 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 20.10.2016 pana la ora 16,00. Interviul va avea loc luni, 24.10.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 17.10.2016, pentru ocuparea unui post de expert debutant, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Comercial

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Bajenaru Ruxandra-Anamaria 91.34

admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 19.10.2016, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc vineri 21.10.2016 ora 11.00

 • Auditor gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de auditor gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Serviciului Audit Public Intern. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
- Vechime in munca necesara: minim 6 luni;
- Vechime in specialitate necesara: minim 6 luni;
- Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala - nivel mediu.
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
- Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competen?elor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonan?area si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora. 
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusive a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010.
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerialal entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 28.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 02.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 03.11.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 04.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.11.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 08.11.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 09.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 10.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.11.2016, ora 10.00: interviul
- 14.11.2016- afisare rezultate interviu
- 15.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 16.11.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.11.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Redactor  gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 21.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-  vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale ?i interviu:
- Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
- Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
- Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
- Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
- Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
- Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
- Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
- Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.              - Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 25.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 26.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 27.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 31.10.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 01.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 02.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 03.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.11.2016, ora 11.00: interviul
- 07.11.2016 - afisare rezultate interviu
- 08.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 09.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.11.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul de concurs va contine si un portofoliu de cel putin 10 articole publicate apartinand candidatului, din domeniul economic.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.10.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze (cel puþin nivel mediu).

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES (in exclusivitate).

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Manualul de jurnalism al AFP "La inceput a fost cuvantul" vol. 1, Editura Fundatiei Rompres, Bucuresti, 1999
- Codul Muncii (Titlul II - contractul individual de munca, Titlul III - Timpul de munca si timpul de odihna, Titlul IV - Salarizarea si Titlul VIII - Contracte colective de munca)
- Codul Fiscal (Titlul II - Impozitul pe profit, cap. Dispozitii generale si IV Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale; Titlul III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor, Titlul IV - Impozitul pe venit, cap. I Dispozitii generale, Titlul VII - Taxa pe valoarea adaugata, cap. VII Cotele de taxa)
- Legea 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale (Art. 6 Atributiile Ministerului Energiei; Art. 71 Promovarea energiei electrice din surse regenerabile de energie; Art. 138 Drepturi si obligatii ale operatorilor de distributie gaze).
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 28.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 02.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 03.11.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 04.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.11.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 08.11.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 09.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 10.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.11.2016, ora 12.00: interviul
- 14.11.2016- afisare rezultate interviu
- 15.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 16.11.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.11.2016 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.
 
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.10.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze (nivel mediu).

Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si interviu:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu) (sau editii ulterioare)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
 - 28.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
 - 02.11.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
 - 03.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
 - 04.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
 - 07.11.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
 - 08.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
 - 09.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
 - 10.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
 - 11.11.2016, ora 14.00: interviul
 - 14.11.2016 - afisare rezultate interviu
 - 15.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
 - 16.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
 - 17.11.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 11.10.2016, pentru ocuparea unui post de referent debutant, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Zidaru Razvan 60 39 - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi,13.10.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 17.10.2016, ora 11.00.

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 18.10.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Dranca Alexandru admis  
2 Stoica Irina admis  

 

 

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi,13.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 17.10.2016, pentru ocuparea unui post de expert debutant, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Comercial

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Bajenaru Ruxandra-Anamaria admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte de Windows Server, Windows Exchange, Linux, PHP, Baze de date MySQL;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Asigura mentenanta serverelor fizice sau virtuale ale AGERPRES (www.agerpres.ro, mail.agerpres.ro, ftp.agerpres.ro)
- Asigura mentenanta serverelor de monitorizare audio/video si monitorizare presa scrisa
- Asigura mentenanta pentru reteaua interna de computere
- Asigura mentenanta statiilor de lucru ale ANP Agerpres (desktop, laptop)
- Asigura mentenanta interconexiunilor retelei de computere si periferice
- Configureaza si asigura mentenanta aplicatiei jurnalistice Agerpres

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Andrew S Tanenbaum - Retele de calculatoare
- Dragos Acostachioaie - Administrarea si configurarea sistemelor Linux
- Ion Lungu, Constanta Bodea, Georgeta Badescu, Cristina Ionita - Baze de date. Organizare, proiectare, implementare

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 25.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 28.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 31.10.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 01.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.11.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 03.11.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 04.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 07.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.11.2016, ora 11.00: interviul
- 09.11.2016- afisare rezultate interviu
- 10.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 11.11.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.11.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.3
 

 

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 21.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 26.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 27.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 31.10.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 01.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 02.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 03.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.11.2016, ora 11.00: interviul
- 07.11.2016 - afisare rezultate interviu
- 08.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 09.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.11.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 21.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba maghiara a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba maghiara in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba maghiara a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
o  Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw - Hill Education, 2008
o   Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
o   Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila K?nyv, 2015
o   Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 26.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 27.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 31.10.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 01.11.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 02.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 03.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.11.2016, ora 13.00: interviul
- 07.11.2016 - afisare rezultate interviu
- 08.11.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 09.11.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 10.11.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 05.10.2016 - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Grigore Roxana Mihaela 86,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 10.10.2016, pana la ora 16.00

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Life Extern

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Life Extern.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze, cronologii, fise tehnice) pentru fluxurile ZigZag, Cultura, Stiinta, Planeta, Sanatate, pe baza surselor la care AGERPRES are acces: agentii de presa straine, ziare, site-uri, comunicate de presa, alte documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor; Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si - Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale.

Bibliografia:
- Procedura "Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa
- Site-urile:
 - www.techcrunch.com
- www.wired.com
- www.digitaltrends.com
- www.mashable.com
- www.thenextweb.com
- www.nasa.gov
- www.esa.int
- http://en.roscosmos.ru
- http://www.imdb.com
- www.facebook.com
- www.agerpres.ro

Tematica
Informatii din domeniile stiinta, tehnologie, cultura, sanatate, lifestyle

Examenul va consta intr-o proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa si redactare de stiri. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
20.10.2016, ora 11.00: proba scrisa
24.10.2016 - afisare rezultate proba scrisa
25.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
27.10.2016 - afisare rezultate finale
 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte procesare text, internet, editare si procesare fotografii

Responsabilitati:
- Prelucreaza imaginile foto in vederea realizarii fluxului de fotografie interna a Agentiei
- Realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
- Verifica in permanenta conturile de mail si FTP ale redactiei Foto (daca si cand este cazul)
- Este responsabil de corectitudinea textului ce insotesc fotografiile introduse pe site (atat din punct de vedere al relevantei textului cat si gramatical)

Bibliografia:
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Photoshop
- Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
- Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.10.2016, ora 11.00 - proba practica
- 24.10.2016 - afisare rezultate proba practica
- 25.10.2016- depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.10.2016 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare. 

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
 - Monitorizeaza posturile de televiziune si transmite alerte de tip breaking news
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare si de analiza cantitativa si calitativa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare", cod 20.5.01.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
20.10.2016, ora 11.00: proba practica
24.10.2016 - afisare rezultate proba practica
25.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
27.10.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 11.10.2016, pentru ocuparea unui post de referent debutant, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Zidaru Razvan admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 06.10.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte,  norma intreaga - Redactia Politici Internationale - Romania in lume

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 10.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca  necesara: 6 luni;
- vechime in specialitate necesara: 6 luni;
- cunoasterea limbilor engleza si franceza (avansat);
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate din politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, precum si politici europene;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- disponibilitate pentru lucrul de noapte in ture, in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale;
- disponibilitate pentru lucrul de zi ocazional.

Responsabilitati:
- Traduce si redacteaza stiri si alte materiale jurnalistice, pentru toate fluxurile redactiei, preponderent pe timpul noptii, in rare cazuri si pe timp de zi, pe baza surselor monitorizate - agentii de presa si ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei ;
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic ;
- La solicitarea redactiei, participa la evenimente pe teme externe si preia, pentru intervale limitate de timp, din atributiile altor colegi cu functie de executie ;
- Propune realizarea de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial in cadrul redactiei ;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si lingvistice (engleza si franceza)
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium,europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov
www.mae.ro
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii, disponibile la: www.nationsonline.org;
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005 ;
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009 ;
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
- Codul Deontologic al Jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES (http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic).


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 10.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 12.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 13.10.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 14.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.10.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 19.10.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 20.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 21.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.10.2016, ora 13.00: interviul
- 25.10.2016- afisare rezultate interviu
- 26.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 27.10.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.10.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Expert debutant, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Directia Financiara - Serviciul Comercial

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert debutant, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Comercial.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 07.10.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:

- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
- perfectionare in domeniul contabilitatii institutiilor publice;
- cunostinte operare pe calculator: Excel, Word, Internet;
- adaptabilitate in a lucra cu programele informatice specifice Serviciului Comercial din cadrul Directiei Financiare a AGERPRES;
- cunoasterea limbii engleze nivel mediu;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate.

Responsabilitati:
- Intocmeste facturi de servicii in baza contractelor cu clientii interni si externi ai AGERPRES; le expediaza insotite de borderou si confirmare de primire prin posta si e-mail;
- Urmareste incasarea facturilor emise si tine legatura cu clientii pentru plata debitelor restante; solutioneaza problemele legate de facturare si incasare;
- Inregistreaza si tine evidenta interna a contractelor predate de Directia Marketing;
- Verifica modificarile survenite in contractele incheiate; inregistreaza actele aditionale; comenzi unice.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante;
- Codul fiscal nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 500/2002 - Legea finantelor publice- actualizata in anul 2016.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.10.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 11.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 12.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.10.2016, ora  11,00: proba scrisa
- 18.10.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 19.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 20.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2016, ora 11,00: interviul
- 24.10.2016 - afisare rezultate interviu
- 25.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 26.10.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.10.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Soare-Rada Leonida 85 100 92,5 admis

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Soare-Rada Leonida 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 26.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 19.09.2016 - Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/respins
1 Apostol Luiza Elena 100 admis
2 Calin Lavinia Eugenia 100 admis
3 Mateescu Daniela Ioana 100 admis
4 Silvestru Dragos Ioan 100 admis
5 Trandafir Catalin Cristian 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 22.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 19.09.2016 - Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Barbulescu Mirela 93,33 admis
2 Ghita Oana Mihaela 75 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 22.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale. 

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Prospecteaza permanent piata informatiei si elaboreaza periodic informari si analize de piata
- Propune, elaboreaza, sustine cu argumente si duce la indeplinire promotii simple si mixte (participa la targuri, expozitii, simpozioane etc.)
- Urmareste permanent site-ul AGERPRES
- Promoveaza produsele si serviciile agentiei
- Realizeaza parteneriate pentru promovarea AGERPRES pe retelele sociale - national si international

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Cristina Coman, Relatii publice si mass-media (editie revazuta si adaugita), Editura Polirom, 2011;
- Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relatii publice, Editura Polirom, 2004.

Tematica examen: campaniile media, promovarea imaginii AGERPRES.

Examenul va consta intr-o proba scrisa. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
05.10.2016, ora 11.00: proba scrisa
07.10.2016 - afisare rezultate proba scrisa
10.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
12.10.2016 - afisare rezultate finale
 

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 19.09.2016 - Redactia Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Mirza Alic 96 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 22.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 19.09.2016 - Redactia Documentare-Arhiva

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/respins
1 Cristea Irina Andreea 94,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 22.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 19.09.2016 - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Comana Anca Madalina 91,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 22.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 16.09.2016, pentru ocuparea unui post de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Soare-Rada Leonida 85 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 20.09.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc joi, 22.09.2016, ora 11.00.

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Redactia Documentare-Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 23.09.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post termporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie termporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.
    
Responsabilitati:
- redacteaza documentare, materiale de sinteza, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- realizeaza fise documentare, biografii si cronologii despre evenimente si personalitati
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze AGERPRES;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- urmareste informatiile despre evenimente din domeniul politic, ecomnomic, social, cultural
- redacteaza calendare dupa comunicate de presa si alte documente facute publice de autoritati, urmareste, triaza si prelucreaza stirile de pe fluxurile agentiilor internationale de presa;
- transmite zilnic in redactie informatii cu privire la evenimentele care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoare;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor politice, economice, sociale si culturale.
- lucreaza cu materiale de arhiva - documente scrise si fotografii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Componenta in evolutie a Guvernului Romaniei (1862 - la zi)
- La inceput a fost cuvantul, manual AFP, Fundatia Rompres, 1998
- La inceput a fost cuvantul: Rene Cappon - Cuvantul, Fundatia Rompres, 1999.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.09.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 27.09.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 28.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 29.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.10.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 04.10.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 05.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 06.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.10.2016, ora 11.00: interviul
- 10.10.2016 - afisare rezultate interviu
- 11.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 12.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.10.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor de rubrica  gradul I, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica  gradul I, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Foto. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 23.09.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vecchime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text, Internet, editare si procesare fotografii);
- cunostinte de fotografie, compozitie si incadrare
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- prelucreaza imaginile foto in vederea realizarii fluxului de fotografie interna a Agentiei
- realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Photoshop
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.09.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 27.09.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 28.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 29.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.10.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 04.10.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 05.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 06.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.10.2016, ora 13.00: interviul
- 10.10.2016 - afisare rezultate interviu
- 11.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 12.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.10.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 • Referent debutant, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte,  norma intreaga - Redactia Online


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de referent debutant, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Online.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 30.09.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunostinte privind gestionarea si administrarea continutului pe platformele de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram;
- cunostinte de navigare pe Internet;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si  punctualitate;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Responsabilitati:
- concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online;
- este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale;
- verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor publicate pe canalele online pe care le administreaza, informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de activitatea online de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare (corecturi, anulari) daca este cazul;
- monitorizeaza si modereaza comentariile in mediul online - pe site-ul public si pe retele sociale;
- realizeaza LIVE TEXT pe site-ul public AGERPRES, prin rotatie, la evenimentele importante de la care relateaza redactorii agentiei;
- coreleaza fotografiile si imaginile video AGERPRES cu stirile de pe site-ul public;
- monitorizeaza retelele de socializare;
- verifica fluxul video de pe site-ul AGERPRES si de pe canalul de Youtube.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si a competentelor profesionale si proba practica de evaluare a competentelor de editare pentru mediul online si a abilitatilor de promovare a unor materiale de presa pe retelele de socializare ;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si a competentelor profesionale si interviu:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.);
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010;
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012;
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu);
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri ;
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/ ;
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic;
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media);
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 30.09.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 05.10.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 06.10.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 07.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.10.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 12.10.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 13.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 14.10.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.10.2016, ora 11.00: interviul
- 18.10.2016- afisare rezultate interviu
- 19.10.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 20.10.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.09.2016, pentru ocuparea unui post de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Soare-Rada Leonida admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 14.09.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Stoica Mihai Sebastian 86,67 84,33 85,5 admis

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Badea Catalin 52,67 51,67 52,17 admis

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Bogdan Bogdan Cosmin 92 96,67 94,34 admis
2 Moraru Valentina 51,67 67 59,34 respins

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Stoica Mihai Sebastian 84,33 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 06.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Badea Catalin 51,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 06.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Bogdan Bogdan Cosmin 96,67 admis
2 Moraru Valentina 67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 06.09.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut -
  Redactia Documentare - Arhiva

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE", in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
-  Realizeaza materiale documentare - cronologii, calendare
-  Realizeaza materiale publicistice de tipul documentarelor cu ilustrare foto de arhiva
-  Editeaza materialele specifice fluxului de Documentare

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Procedurile - Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa   
                     - Editarea si actualizarea publicatiilor
                     - Procesul si folosirea documentelor din Baza de date si Arhiva

Examenul va consta intr-o proba practica. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
-19.09.2016, ora 11.00 - proba practica
- 21.09.2016 - afisare rezultate proba practica
- 22.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 26.09.2016 - afisare rezultate finale


 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Politici Internationale - Romania in lume

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Politici Internationale - Romania in lume.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Redacteaza si valideaza stiri si alte materiale de agentie de presa (alerte, round-up, sinteze, cronologii, fise tehnice) pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor la care AGERPRES are acces: agentii de presa straine, ziare, site-uri, comunicate de presa, alte documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale.

Bibliografia:
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium,europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov
www.mae.ro
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii, disponibile la: www.nationsonline.org.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa si redactare de stiri. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
19.09.2016, ora 11.00: proba scrisa
21.09.2016 - afisare rezultate proba scrisa
22.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
26.09.2016 - afisare rezultate finale
 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Politici Internationale - Romania in lume

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Politici Internationale - Romania in lume.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza stiri si alte materiale jurnalistice pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Se preocupa sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ;
- Propune realizarea de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial in cadrul redactiei;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale.

Bibliografia:
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium,europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov
www.mae.ro
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii, disponibile la: www.nationsonline.org.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa si redactare de stiri. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
19.09.2016, ora 11.00: proba scrisa
21.09.2016 - afisare rezultate proba scrisa
22.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
26.09.2016 - afisare rezultate finale
 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
-  Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
- Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei
-  Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Constitutia Romaniei
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
19.09.2016, ora 11.00: proba scrisa
21.09.2016 - afisare rezultate proba scrisa
22.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
26.09.2016 - afisare rezultate finale
 

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale. 

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
 - Realizeaza si emite comunicate de presa in scopul promovarii AGERPRES;
- Participa la evenimente publice pe plan national si international;
- Organizeaza evenimente AGERPRES;
- Monitorizeaza activitatile AGERPRES pe site-ul www.agerpres.ro.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Cristina Coman, Relatii publice si mass-media (editie revazuta si adaugita), Editura Polirom, 2011;
- Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relatii publice, Editura Polirom, 2004.
Tematica examen: campaniile media, realizarea comunicatelor de presa, promovarea imaginii AGERPRES.

Examenul va consta intr-o proba scrisa. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
19.09.2016, ora 11.00: proba scrisa
21.09.2016 - afisare rezultate proba scrisa
22.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
26.09.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - la Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
 
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
 - Monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare", cod 20.5.01.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
19.09.2016, ora 13.00: proba practica
21.09.2016 - afisare rezultate proba practica
22.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
26.09.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 29.08.2016, pentru postul de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Stoica Mihai Sebastian 86,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 31.08.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 02.09.2016, ora 15.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 29.08.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Badea Catalin 52,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 31.08.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 02.09.2016, ora 15.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 29.08.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Bogdan Bogdan Cosmin 92 admis
2 Moraru Valentina 51,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 31.08.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc vineri, 02.09.2016, ora 15.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 24.08.2016 - Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Geanta Ionica Cristina 70,67 admis
2 Bigan Camelia Cornelia 60 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 29.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 24.08.2016 - Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Visan Irinela Sanda 91,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 29.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat in data de 24.08.2016 - Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Popescu Livia Virginia 61 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 29.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Mihalcea Ion Daniel 78 70 74 92 83 admis
2 Schupler Alfred 81 75 78 85 81,5 admis

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Bordescu Catalina Silvia 42,7 36,67 respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea doua posturi de grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj proba practica Punctaj proba practica in urma contestatiei Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Matei Ioana Madalina 86,67 93,33 90 86,67 88,34 admis
2 Serban Andrei Radu 55 75 65 58,67 61,84 admis
3 Pandele Daniel 30,67 50 respins
4 Popescu Daniel 34,67 41,67 83,33 83,33 respins

 

 • Expert gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul  II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT. 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 08.09.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta, facultate cu profil tehnic;
- vechime in specialitate minimum 3 ani;
- vechime in munca minimum 3 ani;
- cunostinte de Microsft Windows, Microsoft Windows Server, Microsoft Office, Linux, CISCO CCNA, Active Directory, HTML;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
- Asigura mentenanta serverelor fizice sau virtuale ale AGERPRES (www.agerpres.ro, mail.agerpres.ro, ftp.agerpres.ro)
- Asigura mentenanta serverelor de monitorizare audio/video si monitorizare presa scrisa
- Asigura mentenanta pentru reteaua interna de computere
- Asigura mentenanta statiilor de lucru ale ANP Agerpres (desktop, laptop)
- Asigura mentenanta interconexiunilor retelei de computere si periferice
- Configureaza si asigura mentenanta aplicatiei jurnalistice Agerpres.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Andrew S Tanenbaum - Retele de calculatoare
- Dragos Acostachioaie - Administrarea si configurarea sistemelor Linux
- Ion Lungu, Constanta Bodea, Georgeta Badescu, Cristina Ionita - Baze de date. Organizare, proiectare, implementare.
- http://www.w3schools.com/
- Windows xp,vista,7,8.1,10 - Product Guide - Official Microsoft.com
- Office 2013 -Ghid Rapid - Official Microsoft.com
 
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 08.09.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 13.09.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 14.09.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 15.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.09.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 19.09.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 20.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 21.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.09.2016, ora 11.00: interviul
- 23.09.2016 - afisare rezultate interviu
- 26.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 27.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.09.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.08.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Badea Catalin admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 25.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.08.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Bogdan Bogdan-Cosmin admis  
2 Moraru Valentina admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 25.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.08.2016, pentru postul de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne   

 

Nr. crt. Numele și prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Stoica Mihai Sebastian admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 24.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 22.08.2016, pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Vardaru Cristian Valentin absent respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 24.08.2016, pana la ora 16.00

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea  a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Mihalcea Ion Daniel 92 admis
2 Schupler Alfred 85 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 23.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  a doua posturi de grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Matei Ioana Madalina 86,67 admis
2 Serban Andrei Radu 58,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 23.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Raspuns contestatie Popescu Daniel

                    In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4368/17.08.2016, privind rezultatul obtinut la proba scrisa si proba practica a concursului organizat  in data de 12.08.2016, pentru ocuparea a doua posturi de grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video, domnul Popescu Daniel a obtinut 41,67 puncte la proba scrisa si 83,33 puncte la proba practica, fiind declarat “respins”.

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul  IA, functie contractuala de executie  temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Dragomirescu Horatiu 95 90 92,5 admis

 

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 22.08.2016, pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Vardaru Cristian Valentin admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 17.08.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 12.08.2016, pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Schupler Alfred 81 75 78 admis
2 Mihalcea Ion Daniel 78 70 74 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 17.08.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 19.08.2016, ora 11,30.

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 12.08.2016, pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Bordescu Catalina Silvia 42.7 36.67 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 17.08.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 19.08.2016, ora 14,30.

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 12.08.2016, pentru ocuparea a doua posturi de grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Matei Ioana Madalina 86.67 93.33 90 admis
2 Serban Andrei Radu 55 75 65 admis
3 Pandele Daniel 30.67 50 respins
4 Popescu Daniel 34.67 83.33 respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 17.08.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 19.08.2016, ora 10.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de expert gradul  IA, functie contractuala de executie  temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Dragomirescu Horatiu 90 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 16.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 19.08.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
-studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-vechime in specialitate  minim 6 luni;
-vechime in munca minim 6 luni;
-cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:
-redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
-respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce ii sunt atribuite spre editare;
-citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
-semnaleaza si/sau propune solutii pentru remedierea unor erori/omisiuni depistate in fluxurile de stiri ale agentiei;
-dupa caz, redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa,  redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
-acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
-propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-Legea Agerpres nr. 19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
-Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
-Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
-Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
-Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media.
-Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
-Constitutia Romaniei

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-19.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
-23.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-24.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-25.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-29.08.2016, ora  11.00: proba scrisa
-30.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa
-31.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
-01.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-02.09.2016, ora 15.00: interviul
-05.09.2016 - afisare rezultate interviu
-06.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-07.09.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
-08.09.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Turlac Lucia-Theodora 74,67 77,67 76,17 admis

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
-Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
-Trei ani de la ultima promovare;
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:

-Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
-Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
-Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
-Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
-Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
-Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
-Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei
-Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
-Constitutia Romaniei
-Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
24.08.2016, ora 11.00 - proba scrisa
26.08.2016 - afisare rezultate proba scrisa
29.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.08.2016 - afisare rezultate finale.
 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
-Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale;
-Trei ani de la ultima promovare;
-Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-Cunostinte solide de cultura generala.

Responsabilitati:

-Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc in judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
-Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati locale;
-Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
-Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
-Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
-Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate.

Bibliografia:
-Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
-Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei
-Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
-Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
-Constitutia Romaniei
-Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
24.08.2016, ora 11.00 - proba scrisa
26.08.2016 - afisare rezultate proba scrisa
29.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.08.2016 - afisare rezultate finale
 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 12.08.2016, pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Mihalcea Ion Daniel admis  
2 Schupler Alfred admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 10.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 12.08.2016, pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Bordescu Catalina Silvia admis  
2 Sabau Andra Georgiana respins nu indeplineste conditiile

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 10.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 12.08.2016, pentru ocuparea a doua posturi de grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Matei Ioana Madalina admis  
2 Pandele Daniel admis  
3 Popescu Daniel admis  
4 Serban Andrei Radu admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 10.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat  pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Turlac Lucia-Theodora 77,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei, marţi, 09.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Tofan Imola 94 95 94,5 admis
2 Erdély András 92 91,33 91,67 admis
3 Csatlos Károly 89,33 87,67 88,5 respins
4 Solya Emilia-Iulia 75 73,67 74,34 respins
5 Barok Eleonora 72,67 absent - respins

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Luca Ana-Maria 96 88 92 Admis
2 Fotescu Alexandru 91,33 81 86,17 Respins

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Ionita Rodica 75,33 - 89 82,17 admis
2 Neacsu Liviu Madalin 45,33 45,33 - - respins

 

 

 • Rezultate proba scrisa  la concursul organizat in data de 05.08.2016, pentru postul de expert gradul  IA, functie contractuala de executie  temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Dragomirescu Horatiu 95 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 09.08.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc joi, 11.08.2016, ora 10.00.

 

 

 • Consilier juridic gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Serviciul Juridic

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
-  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice, specializarea "drept";
- vechime in specialitatea studiilor minimum 7 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate;
- capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

 Responsabilitati:
· Asigura consultanta juridica si reprezinta Agentia Nationala de Presa AGERPRES in fata instantelor de judecata;
· Avizeaza pentru legalitate documentele institutiei;
· Participa la intocmirea contractelor, protocoalelor si acordurilor in care Agentia Nationala de Presa AGERPRES este parte, asigura legalitatea acestora si le avizeaza din punct de vedere juridic.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de verificare a cunostintelor;
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de verificare a cunostintelor :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea nr.98/2016  privind achizitiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare;
- 16.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere;
- 17.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor;
- 18.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse;
- 22.08.2016, ora 11.00: proba scrisa;
- 23.08.2016 - afisare rezultate proba scrisa;
- 24.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa;
- 25.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse;
- 26.08..2016, ora 11.00: interviul;
- 29.08.2016 - afisare rezultate interviu;
- 30.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu;
- 31.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse;
- 01.09.2016 - afisare rezultate finale.

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 19.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minim 4 ani;
- vechime in munca minim 4 ani;
-cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
-  cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.


Responsabilitati:
- redacteaza si/sau editeaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- editeaza si/sau valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate;
- respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce ii sunt atribuite spre editare;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
- semnaleaza si/sau propune solutii pentru remedierea unor erori/omisiuni depistate in fluxurile de stiri ale agentiei;
- dupa caz, redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa,  redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
- Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media.
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Constitutia Romaniei

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 19.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 24.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 25.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 26.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.08.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 30.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 31.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 01.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.09.2016, ora 15.00: interviul
- 05.09.2016 - afisare rezultate interviu
- 06.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 07.09.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.09.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 19.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minim 7 ani;
- vechime in munca minim 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
-  cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.


Responsabilitati:
- redacteaza si/sau editeaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- editeaza si/sau valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate;
- respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce ii sunt atribuite spre editare;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
- semnaleaza si/sau propune solutii pentru remedierea unor erori/omisiuni depistate in fluxurile de stiri ale agentiei;
- dupa caz, redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa,  redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Componenta si organizarea Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/
- Componenta si atributiile Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media.
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Constitutia Romaniei

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 19.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 24.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 25.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 26.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.08.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 30.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 31.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 01.09.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.09.2016, ora 15.00: interviul
- 05.09.2016 - afisare rezultate interviu
- 06.09.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 07.09.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.09.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, din data de 01.08.2016,   Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Olteanu Daniel 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 04.08.2016, pâna la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Tofan Imola 95 admis
2 Erdély András 91,33 admis
3 Csatlos Károly 87,67 admis
4 Solya Emilia-Iulia 73,67 admis
5 Barok Eleonora absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 04.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Luca Ana-Maria 88 admis
2 Fotescu Alexandru 81 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 04.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Ionita Rodica 89 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 04.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa la concursul organizat in data de 01.08.2016, pentru postul de expert gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Turlac Lucia-Theodora 74,67 Admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 03.08.2016 pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 05.08.2016, ora 13,00.

 

 

 • Raspuns contestatie Neacsu Liviu Madalin

 

                 In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4038/29.07.2016, privind rezultatul obtinut la proba scrisa a concursului organizat  in data de 27.07.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate, domnul Neacsu Liviu Madalin  a obtinut 45,33 puncte, fiind declarat “respins”.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 05.08.2016, pentru postul de expert gradul  IA, functie contractuala de executie  temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Dragomirescu Horatiu admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 02.08.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa  la concursul organizat in data de 27.07.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Luca Ana-Maria 96 admis
2 Fotescu Alexandru 91.33 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 29.07.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 02.08.2016, ora 11.00.

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 27.07.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Tofan Imola 94 admis
2 Erdély András 92  admis
3 Csatlos Károly 89.33 admis
4 Solya Emilia-Iulia 75 admis
5 Barok Eleonora 72.67 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 29.07.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 02.08.2016 ora 13.00.

 • Rezultate proba scrisa  la concursul organizat in data de 27.07.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Ionita Rodica 75.33 admis
2 Neacsu Liviu Madalin 45.33 respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 29.07.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 02.08.2016, ora 11.00.

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei  Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Purgaru Daniela 81 61.67 71.34 admis
2 Dranca Alexandru 69.67 43.67 - respins
3 Mostoghiu Ioan-Mihai 11.17 - - respins
4 Badea Catalin 0 - - respins

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 01.08.2016, pentru postul de expert gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Turlac Lucia-Theodora admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.07.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Purgaru Daniela 61.67 admis
2 Dranca Alexandru 43.67 respins

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.07.2016, pana la ora 16.00

 • Videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca necesara: 7 ani;
- cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat, programe de editare ADOBE Suite, AVID Media Composer, Final Cut, Corel, transmisii de date, internet, live streaming, live broadcasting, programe auxiliare necesare bunei desfasurari a Redactiei Video;
- cunoasterea limbii engleze;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- Realizeaza stiri, reportaje, interviuri si documentare abordand subiecte diferite, respectand regulile audiovizuale, specifice fiecarui gen jurnalistic;
 - Concepe si realizeaza materiale video / audio impreuna cu reporterii, graficienii si tehnicienii ANP AGERPRES;
 - Verifica starea de functionare a aparaturii de filmare si comunica orice disfunctionalitate;
 - Raspunde de integritatea tuturor echipamentelor pe care le foloseste in tura sa;
 - Participa la stabilirea fiecarui cadru, precum si la toate repetitiile premergatoare transmisiunii / inregistrarii;
 - Raspunde pentru cadrajul imaginii, precum si pentru executarea precisa, fluenta, a miscarilor de aparat, stabilite impreuna cu reporterul / grafician;
 - Raspunde in fata conducerii echipei (reporter, redactor sef adjunct, redactor sef), privind intreaga activitate desfasurata in procesul de productie specific Redactiei Video;
 - Selecteaza si prelucreaza vizual informatiile aparute in timpul filmarii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
-  Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic;
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006;
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media);
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/;
- https://helpx.adobe.com/ro/learn.html?promoid=KTVIN#/all_products/P;
- Druga Ovidiu; Murgu Horea: Elemente de gramatica a limbajului audiovizual, editia a doua, Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 2004;
- Balasescu Madalina: Manual de productie de televiziune, Editura Polirom, Iasi, 2003;
- Bejan Sorin: Misiune, Valori si Principii in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2011;
- Bucheru Ion: Fenomenul Televiziune. Limbajul imaginii. Publicistica. Productie. Programare, editia a doua, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004
- Bejan Sorin: Initiere in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008
- Bejan Sorin: Tehnici de realizare a emisiunilor de televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008;
- Bignell Jonathan; Orlebar Jeremy: Manual practic de televiziune, trad. Carmen Catana, Polirom, Iasi, 2009.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.08.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 16.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 17.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 18.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.08.2016, ora 11.30: interviul
- 22.08.2016- afisare rezultate interviu
- 23.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.08.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.08.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de grafician gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacanta sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca necesara: 7 ani;
- cunostinte de operare/programare pe calculator: nivel avansat, programe de editare ADOBE Suite, Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator, Audition, Media Encoder, Encore Authoring, AVID Media Composer, Final Cut, Corel, programe auxiliare necesare bunei desfasurari a Redactiei Video;
- cunoasterea limbii engleze;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- Inregistrarea si copierea materialelor audio - video;
- Compunerea efectelor speciale de montaj, animatii, corectii de culoare sau alte efecte vizuale;
- Realizarea montajului simplu sau complex;
- Realizare titraj materiale;
- Elaborarea solutiilor pentru asigurarea calitatii imaginii si a sunetului;
- Arhivarea materialelor montate;
- Realizarea design-ului de grafica si multimedia;
- Proiectarea continutul informatiilor pentru comunicarea vizuala si audio;
- Imbunatatirea permanenta  si actualizarea standardelor audio / video in functie de forma si suportul de difuzare (materiale atipice);
- Raspunde de respectarea termenelor de livrare ale graficii aferente fiecarui material in care este implicat.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale 
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic;
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006;
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media);
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/;
- https://helpx.adobe.com/ro/learn.html?promoid=KTVIN#/all_products/P;
- Druga Ovidiu; Murgu Horea: Elemente de gramatica a limbajului audiovizual, editia a doua, Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 2004;
- Balasescu Madalina: Manual de productie de televiziune, Editura Polirom, Iasi, 2003;
- Bejan Sorin: Misiune, Valori si Principii in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2011. 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.08.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 16.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 17.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 18.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.08.2016, ora 10.00: interviul
- 22.08.2016- afisare rezultate interviu
- 23.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.08.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.08.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet treapta IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician la echipamente de inregistrare imagine si sunet treapta IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video.
 
Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii medii;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte minime in domeniul video/audio/foto;
- cunostinte privind utilizarea corecta a aparaturii tehnice (montarea/demontarea echipamentelor tehnice) si mentinerea acesteia in conditii optime;
- acordarea asistentei tehnice pe toata perioada realizarii materialelor video/audio;
- permis de conducere categoria B;
- cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.


Atributiile postului :
- Se asigura, alaturi de videojurnalist, ca echipamentele de filmare sunt in stare buna de functionare, inainte, in timpul si dupa realizarea materialelor video/audio;
- Ajuta videojurnalistul la modificarea pozitiei camerei mobile pe teren;
- Se ocupa de montajul si punere in folosinta a echipamentelor audio/video;  
- Instaleaza echipamente si asigura conectarea si setarile acestora;
- Asigura sprijin echipei de filmare in teren (la montarea cablurilor in locatii, la montarea altor echipamente de filmare - microfoane, lavaliere, blenda, seturi de lumini, trepied, etc), pentru buna desfasurare a activitatii, dar si pe intreaga perioada de filmare, pana la incheierea acesteia;
- Asigura sprijin pentru transportul si amplasarea aparaturii tehnice folosite la realizarea materialelor video / audio;
- Asigura transportul personalului angajat al Redactiei Video din cadrul Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, folosind autoturismele din parcul auto propriu, in scopul indeplinirii de catre acesta a sarcinilor de serviciu;
- Participa, in cadrul echipei, la dezvoltarea punctelor de statie la operatiunile de transmisie video / audio.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic;
- Legislatie rutiera. 

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.08.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 16.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 17.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 18.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.08.2016, ora 13.00: interviul
- 22.08.2016- afisare rezultate interviu
- 23.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.08.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.08.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post  de secretar de redactie gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.08.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacanta sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Vechime in munca minimum 4 ani;
- Stapanirea corecta a limbii romane;
- Cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, internet);
- Cunostinte minime in domeniul foto / audio / video;
- Constituie avantaj cursurile in domeniul biroticii si secretariatului, precum si cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- Atentie la detalii, rigurozitate;
- Abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate la schimbari     de program si sarcini, capacitate de a evita starile conflictuale, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, rezistenta la stres.

Atributiile postului :
- Redactarea si validarea sumarelor video ale redactiei;
- Intocmirea notelor de deplasare interne si externe ale membrilor Redactiei Video;
- Realizarea de acreditari la evenimentele de presa;
- Preluarea solicitarilor venite catre redactie prin telefon sau e-mail / fax / corespondenta;
- Raspunde de activitatile de protocol;
- Promovarea activitatii Redactiei Video prin toate mijloacele (facebook, twitter, instagram, youtube etc);
- Colaborarea cu alte departamente si redactii din ANP AGERPRES;
- Intocmirea programelor redactiei - saptamanal si lunar;
- Evidenta prezentei si a orelor suplimentare lucrate de membrii redactiei
- Preluarea inscrisurilor venite din alte compartimente ale agentiei;
- Intocmirea referatelor pentru asigurarea dotarii tehnico-materiale a redactiei;
- Realizarea statisticilor necesare bilanturilor activitatii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri;
- Componenta Parlamentului Romaniei - http://www.parlament.ro/;
- Codul Deontologic al Jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic;
- Bejan Sorin: Misiune, Valori si Principii in Televiziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2011;
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms ), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare / monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media);
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media;
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.);
-  Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010;
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012;
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006;
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.08.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.08.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.08.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 16.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 17.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 18.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.08.2016, ora 14.30: interviul
- 22.08.2016- afisare rezultate interviu
- 23.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.08.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.08.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Expert gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Serviciul ntern de Prevenire si Protectie.


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul IA, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.07.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
- vechime in munca necesara: minim 7 ani
- vechime in domeniul P.S.I. : minim 7 ani
- cursuri de perfectionare in domeniul P.S.I.
- atestare profesionala in domeniul P.S.I. conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii
Responsabilitati:
a) Intocmeste si actualizeaza periodic si aduce la indeplinire urmatoarele planuri:
- Planul de avertizare
- Planul de evacuare in caz de incendiu
- Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent
- Planul de instructiuni de aparare impotriva incendiilor
b) Instruieste, informeaza si verifica angajatii institutiei in privinta normelor de prevenire a incendiilor si masurile aplicate in caz de pericol grav si imminent si completeaza fisele P.S.I.
c) Evalueaza riscurile de incendiu in cadrul institutiei, stabileste masuri tehnice si organizatorice de aparare impotriva incendiilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
-  Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
-  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 - Dispozitie generala privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 - Dispozitie generala privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
- Ordin nr. 262 din 02 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
- Legea nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 28.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 01.08.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 02.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 03.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.08.2016, ora  10,00: proba scrisa
- 08.08.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 09.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 10.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.08.2016, ora 10,00: interviul
- 12.08.2016 - afisare rezultate interviu
- 16.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 17.08.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.08.2016 -  afisare rezultate finale
   
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de  redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Murgescu Alina Ioana 70 86.67 78.34 admis

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 27.07.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Barok Eleonora admis  
2 Csatlos Károly admis  
3 Erdély András admis  
4 Solya Emilia-Iulia admis  
5 Tofan Imola admis  

 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 22.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 27.07.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Ionel Simona-Corina admis  
2 Ionita Rodica admis  
3 Neacsu Liviu Madalin admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 22.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 27.07.2016,pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Fotescu Alexandru admis  
2 Luca Ana-Maria admis  

 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 22.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 18.07.2016, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern

  

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Purgaru Daniela 81 admis
2 Dranca Alexandru 69.67 admis
3 Mostoghiu Ioan-Mihai 11.17 respins
4 Badea Catalin 0

respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.07.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 22.07.2016, ora 13.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Murgescu Alina Ioana 86,67 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 19.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute -  Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Redactia Monitorizare. 

Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa centrala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.5.01
 
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.08.2016, ora 11.00: proba practica
- 03.08.2016 - afisare rezultate proba practica
- 04.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 08.08.2016 - afisare rezultate finale
 

 • Expert gradul IA, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga - Directia Marketing

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul IA, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 21.07.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie,  temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- vechime in specialitate (marketing-vanzari):  minimum 3 ani;
- cunostinte economico-financiare;
- cunostinte privind tehnicile comerciale in domeniul media;
- cunostinte si experienta in SEAP;
- abilitati specifice activitatii de vanzare;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii;
- profesionalism, amabilitate, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, rigurozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari.

Responsabilitati:
- cunoaste bine si poate da relatii despre oricare serviciu/produs oricarei entitati interesate de serviciile/produsele AGERPRES; realizeaza prezentari de ofertare ale acestora;
- prospecteaza permanent piata informatiei, realizeaza segmentarea pietei si identificarea potentialilor clienti;
- elaboreaza oferte de pret, negociaza si incheie contracte, conform procedurilor operationale;
- realizeaza si actualizeaza propria baza de date cu actualii si potentialii clienti din portofoliul sau;
- culege si semnaleaza opiniile clientilor actuali si potentiali privind produsele/serviciile AGERPRES;
- culege si semnaleaza date privind concurenta;
- isi asuma termene si le respecta pentru toate atributiile care ii revin.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Marketing - editura Uranus,  2000; coordonator Virgil Balaure; autori: Virgil Adascalitei, Carmen Balan, Stefan Boboc, Iacob Catoiu, Valerica Olteanu, Nicolae Al. Pop, Nicolae Teodorescu

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 25.07.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 26.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 27.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.08.2016, ora 11.00: proba scrisa
 02.08.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 03.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 04.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.08.2016, ora 13.00: interviul
- 08.08.2016 - afisare rezultate interviu
- 09.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 10.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.08.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 18.07.2016, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Badea Catalin admis  
2 Dranca Alexandru admis  
3 Mostoghiu Ioan-Mihai admis  
4 Purgaru Daniela admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 14.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

  Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
  a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
  Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
  Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 19.07.2016, ora 16.00.

  Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
  -  vechime in munca minimum 6 luni;
  - capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
  - cunostinte solide de cultura generala;
  - capacitate de analiza si sinteza;
  - viteza de scriere PC si navigare pe Internet
  - atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
  - abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

  Responsabilitati:
  - realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
  - urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
  - asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
  - monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

  Concursul va consta in:
  - Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
  - Interviu.

  Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
  Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
  Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
  Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
  Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
  Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
  Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
  Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
  Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
  Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

  Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
  - 19.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
  - 21.07.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
  - 22.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
  - 25.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
  - 27.07.2016, ora 11.00: proba scrisa
  - 28.07.2016 - afisare rezultate proba scrisa
  - 29.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
  - 01.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
  - 02.08.2016, ora 11.00: interviul
  - 03.08.2016 - afisare rezultate interviu
  - 04.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
  - 05.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
  - 08.08.2016 - afisare rezultate finale

  Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 11.07.2016, pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta,
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/Respins
1 Murgescu Alina Ioana 65 75 70 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 13.07.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 15.07.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer treapta II, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica - Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Vintilescu Alexandru-Gelu 79.67 53.33 66.5 admis
2 Gurita Sorin 74.34 absent - respins
3 Voican Mihai-Vasile absent - - respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de sofer treapta II, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica - Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Vintilescu Alexandru-Gelu 53,33 admis
2 Gurita Sorin absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 07.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 11.07.2016, pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Murgescu Alina Ioana admis  
       

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 06.07.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 18.07.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 18.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 21.07.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 22.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 25.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.07.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 28.07.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 29.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 01.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.08.2016, ora 11.00: interviul
- 03.08.2016 - afisare rezultate interviu
- 04.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 05.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.08.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 18.07.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba maghiara a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba maghiara in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba maghiara a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw - Hill Education, 2008
Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila K?nyv, 2015
Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 18.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 21.07.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 22.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 25.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.07.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 28.07.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 29.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 01.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.08.2016, ora 13.00: interviul
- 03.08.2016 - afisare rezultate interviu
- 04.08.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 05.08.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.08.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Cristea Irina 76 100 88 admis
2 Dranca Alexandru 47,67 - - respins

 

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 29.06.2016, pentru postul de sofer treapta II, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica - Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Vintilescu Alexandru-Gelu 66 93.33 79.67 admis
2 Gurita Sorin 57 91.67 74.34 admis
3 Voican Mihai-Vasile absent absent - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 01.07.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc marti, 05.07.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultate interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Cristea Irina 100 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 30.06.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 29.06.2016, pentru postul de sofer treapta II, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica - Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Gurita Sorin admis  
2 Vintilescu Alexandru-Gelu admis  
3 Voican Mihai-Vasile admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 27.06.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Redactia Life Extern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Life Extern.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 08.07.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- cunoasterea foarte buna a limbii engleze si a unei alte limbi de circulatie internationala, de preferat franceza, spaniola, germana;
- cunoasterea unei a treia limbi straine constituie un avantaj;
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate din domeniile cultura, stiinta, tehnologie, mediu, medicina; sunt de asemenea necesare cunostinte de politica externa generala;
- cunostinte de utilizare a retelelor sociale, in special Facebook;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- desfasurarea programului de lucru in ture;
- disponibilitate pentru lucrul de noapte ocazional;
- asigurarea serviciului in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale.


Responsabilitati:
- Redactarea de stiri si alte materiale jurnalistice (inclusive sinteze, analize sau interviuri), pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - agentii de presa si ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de organizatii, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei
- Desfasurarea de activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic
- Propune realizarea de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial in cadrul redactiei
- Participarea la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
- Site-urile principalelor organizatii care intra in aria de acoperire a redactiei (www.nasa.gov, www.esa.int, www.who.int, www.unesco.org, www.icr.ro)
- Site-urile diverselor festivaluri internationale de muzica si film ( Oscar, Cannes, Berlinala, Cesar, Grammy, Billboard)
- Legea Agerpres nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a  personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa AGERPRES http://www.agerpres.ro/ despre - noi/codul - deontologic
- Site-ul public www.agerpres.ro
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- " Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 08.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 13.07.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 14.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 15.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.07.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 19.07.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 20.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 21.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.07.2016, ora 13.00: interviul
- 25.07.2016 - afisare rezultate interviu
- 26.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 27.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.07.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga -  Redactia Monitorizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.07.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).
     
 Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.07.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 05.07.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 06.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 07.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.07.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 12.07.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 13.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 14.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.07.2016, ora 13.00: interviul
- 18.07.2016 - afisare rezultate interviu
- 19.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 20.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.07.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 22.06.2016, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Cristea Irina 76 admis
2 Dranca Alexandru 47,67 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri , 24.06.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 28.06.2016, ora 13.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 22.06.2016,  pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Cristea Irina admis  
2 Dranca Alexandru admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 17.06.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 13.06.2016, Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Capdefier Marcela Angela 91,67 admis
2 Florea Daniel 75 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 16.06.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare într-o funcţie cu un nivel de studii superior, din data de 13.06.2016, Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Malache Gabriela Daniela 84 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 16.06.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 13.06.2016, Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Rosca Ionut Dragos 95 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 16.06.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga - Redactia Politici Internationale - Romania in lume

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de secretar de redactie gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 13.06.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca necesara: 6 luni;
- stapanirea corecta a limbii romane;
- cunostinte operare PC (Microsoft Word, Excel) si navigare pe Internet (retele sociale, site-uri);
- constituie avantaj cursurile in domeniul biroticii si secretariatului, precum si cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- atentie la detalii, rigurozitate;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si  punctualitate, flexibilitate la schimbari de program si sarcini,  capacitate de a evita starile conflictuale.


Responsabilitati:
- Raspunde de corespondenta redactiei, confirmari de participare, acreditari etc.
- Intocmeste programele redactiei - saptamanal si lunar
- Tine evidenta prezentei si a orelor suplimentare lucrate de membrii redactiei
- Verifica mailul redactiei si prezinta mesajele superiorilor
- Preia inscrisurile venite din alte compartimente ale agentiei, le prelucreaza, dupa caz, sau le preda, conform normelor instituite in redactie
- Intocmeste referatele pentru asigurarea dotarii tehnico-materiale a redactiei
- Realizeaza statistici necesare bilanturilor activitatii

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica - de verificare a cunstintelor de limba romana si secretariat, dar si a modului de lucru concret la calculator
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa, proba practica si interviu:
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Legea Agerpres nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a  personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 13.06.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
-  15.06.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
-  16.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
-  17.06.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  22.06.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
-  23.06.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
-  24.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
-  27.06.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  28.06.2016, ora 14.00: interviul
-  29.06.2016 - afisare rezultate interviu
-  30.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
-  01.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
-  04.07.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Sofer treapta II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga - Directia Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de sofer treapta II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 21.06.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
- studii medii;
- vechime in munca minimum 1an;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii;
- permis de conducere categoria B;
- cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.


Atributiile postului :
- asigura transportul personalului angajat al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, folosind autoturismele din parcul auto propriu, in scopul indeplinirii de catre acestia a sarcinilor de serviciu;
- asigura sprijin echipei de filmare in teren ( la montarea cablurilor in locatii, la montarea altor echipamente de filmare - microfoane, lavaliere, blenda, seturi de lumini, trepied), pentru buna desfasurare a activitatii, dar si pe intreaga perioada de filmare, pana la incheierea acesteia;
- asigura sprijin pentru transportul si amplasarea aparaturii tehnice folosite la realizarea materialelor audio/video;
- se asigura, alaturi de videojurnalist, ca echipamentele de filmare sunt in stare buna de functionare, inainte, in timpul si dupa realizarea materialelor audio/video;
- ajuta videojurnalistul la modificarea pozitiei camerei mobile pe teren;
- se asigura ca pe perioada filmarii firele camerei sunt conectate;
- efectueaza deplasari in interesul companiei, in functie de necesitatile departamentului.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legislatie rutiera

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.06.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 24.06.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 27.06.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.06.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.06.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 30.06.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 01.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 04.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.07.2016, ora 13.00: interviul
- 06.07.2016 - afisare rezultate interviu
- 07.07.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 08.07.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.07.2016 -  afisare rezultate finale


Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 13.06.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca necesara: 7 ani;
- vechime in specialitate necesara: 7 ani;
- cunoasterea limbilor engleza si franceza (avansat); cunoasterea unei a treia limbi straine reprezinta un avantaj;
- cunostinte solide de cultura generala;
- cunostinte aprofundate din politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, precum si politici europene;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- disponibilitate pentru lucrul in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale;
 - disponibilitate pentru lucrul de noapte ocazional.


Responsabilitati:
- Traduce si redacteaza stiri si alte materiale jurnalistice, pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - agentii de presa si ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic
- La solicitarea redactiei, participa la evenimente pe teme externe si preia, pentru intervale limitate de timp, din atributiile altor colegi cu functie de executie
- Propune realizarea de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial in cadrul redactiei
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si lingvistice (engleza si franceza)
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa si interviu:
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu ;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium.europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov;
www.mae.ro.
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii disponibile la: www.nationsonline.org;
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Legea Agerpres nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a  personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 13.06.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 16.06.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 17.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.06.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.06.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 23.06.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 24.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 27.06.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.06.2016, ora 13.00: interviul
- 29.06.2016 - afisare rezultate interviu
- 30.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 01.07.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.07.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Interne de Prevenire si Protectie

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
- Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie si a planului de evacuare;
- Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si   sanatate in munca;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- H.G 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca  nr.319/2006
            

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
13.06.2016, ora 11.00: proba scrisa
15.06.2016 - afisare rezultate proba scrisa
16.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
21.06.2016 - afisare rezultate finale


 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare pe calculator
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor
- Cunostinte solide de cultura generala
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Preia si transmite mesaje telefonice, faxuri sau mailuri, folosind mijloace corespunzatoare de comunicare
- Redacteaza si transmite corespondenta specifica activitatii redactiei (note de necesitate, ordine de deplasari, referate diverse, deconturi, documente pentru acreditari la diferite actiuni, alte acte si scrisori) si se asigura ca aceasta ajunge unde trebuie si toate inregistrarile sunt clasate si arhivate corespunzator pentru a fi gasite cu usurinta in caz de necesitate
- Gestioneaza baza de date a Redactiei Stiri Interne; furnizeaza informatii folosind baza de date si materiala a redactiei: asigura circulatia informatiilor in interiorul redactiei sau a agentiei, precum si pe verticala dinspre redactie spre sefii ierarhici superiori sau invers
- Intocmeste rapoarte si statistici privind productia editoriala a redactiei si le prezinta superiorilor ierarhici
- Expediaza corespondenta redactiei pe computer, fax sau posta, fie personal, fie apeland la servicii din interiorul agentiei
- Intocmeste si redacteaza Presumarul zilnic pentru Redactia Stiri Interne; informeaza redactorii si corespondentii judeteni in legatura cu sarcinile profesionale care le sunt repartizate
- Realizeaza transcrieri rapide dupa declaratii si informatii furnizate de redactorii AGERPRES si orice alti angajati ai agentiei, introducandu-le in aplicatia jurnalistica sau directionandu-le catre persoane responsabile.

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
13.06.2016, ora 13.00: proba scrisa
15.06.2016 - afisare rezultate proba scrisa
16.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
21.06.2016 - afisare rezultate finale
 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare pe calculator si cunoasterea tuturor programelor jurnalistice specifice activitatii redactionale
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
- Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (in vigoare)

Tematica : stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
13.06.2016, ora 13.00: proba scrisa
15.06.2016 - afisare rezultate proba scrisa
16.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
21.06.2016 - afisare rezultate finale
 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Stiri Interne

Cerinte:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- Cunostinte de operare pe calculator si cunoasterea tuturor programelor jurnalistice specifice activitatii redactionale;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Rapiditate si corectitudine în rezolvarea atributiilor
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
-Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau întamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc în judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, în tara si strainatate;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)

Tematica : stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
13.06.2016, ora 11.00: proba scrisa
15.06.2016 - afisare rezultate proba scrisa
16.06.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
21.06.2016 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Economice

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Diac Aurelian-Mihail 46 41,33 - - respins
2 Ghinea Dumitru-Ovidiu 33,67 - - - respins

 

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.05.2016,  in cadrul  Redactiei Foto

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/ respins
1  Paun Emanuela Catalina 93,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 27.05.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.05.2016,  in cadrul  Redactiei Foto

 

 

  Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Tuta Radu Ionut 91,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 27.05.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru postul de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Libeg Zsuzsánna 90.33 90.33 90.33 admis
2 Barok Eleonora 89.67 86 87.84 respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Libeg Zsuzsánna 90.33 admis
2 Barok Eleonora 86 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 23.05.2016, pana la ora 16.00.

 

 

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2707/18.05.2016, privind rezultatul obtinut la proba scrisa, la concursul organizat  in data de 16.05.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice, domnul Diac Aurelian-Mihail a obţinut 41,33 puncte,  fiind declarat “respins”.

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 16.05.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei stiri Economice 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Diac Aurelian-Mihail 46 respins
2 Ghinea Dumitru-Ovidiu 33.67 respins

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri,18.05.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 20.05.2016, ora 11.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 13.05.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Barok Eleonora 89,67 admis
2 Libeg Zsuzsánna 90,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 17.05.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc joi, 19.05.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.05.2016,pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, funcţie contractuală de execuţie vacantă, tură de noapte, normă intreagă, în cadrul Redacţiei Online

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Ceciu Evelin respins nu îndeplineşte condiţiile

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei, miercuri, 11.05.2016, pana la ora 16.00.


Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 13.05.2016, pentru postul de redactor de rubrică gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Barok Eleonora admis  
2 Libeg Zsuzsánna admis  

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei, miercuri, 11.05.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 16.05.2016,pentru ocuparea a două posturi de redactor de rubrica gradul I, funcţie contractuală de execuţie vacantă, normă intreagă, în cadrul Redacţiei Ştiri Economice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Diac Aurelian-Mihail admis  
2 Ghinea Dumitru-Ovidiu admis  
3 Iordan Sorin-Titus respins nu îndeplineşte condiţiile

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei, miercuri, 11.05.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 16.05.2016, pentru postul de expert gradul  I, funcţie contractuală de execuţie  vacantă, normă întreagă,în cadrul Direcţiei Tehnică - Logistică - Serviciul Tehnic-IT

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Popescu Constantin respins nu indeplineste conditiile

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei, miercuri, 11.05.2016, pana la ora 16.00.

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, internet

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4.Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa ; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.05.2016, ora 11.00 - proba practica
- 26.05.2016 - afisare rezultate proba practica
- 27.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 31.05.2016 - afisare rezultate finale
 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Foto.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte procesare text, internet, editare si procesare fotografii

Responsabilitati:
1. Prelucreaza imaginile foto in vederea realizarii fluxului de fotografie interna a Agentiei
2. Realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
3. Verifica in permanenta conturile de mail si FTP ale redactiei Foto (daca si cand este cazul)
4. Este responsabil de corectitudinea textului ce insotesc fotografiile introduse pe site (atat din punct de vedere al relevantei textului cat si gramatical)

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 24.05.2016, ora 11.00 - proba practica
- 26.05.2016 - afisare rezultate proba practica
- 27.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 31.05.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).
     
Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
-se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
-este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 16.05.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 17.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 18.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2016, ora 13.00: interviul
- 20.05.2016 - afisare rezultate interviu
- 23.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-  vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 16.05.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 17.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2016, ora 11.00: interviul
- 20.05.2016 - afisare rezultate interviu
- 23.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
-  vechime in munca minimum 4 ani;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 10.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 16.05.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 17.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2016, ora 11.00: interviul
- 20.05.2016 - afisare rezultate interviu
- 23.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.04.2016,  Redactia Stiri Economice

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Lungu Petruta Magdalena 97.5 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.04.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer treapta I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Direcţiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ - Auto

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Margarit Ioan 83.5 70 76.75 admis

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, funcţie contractuală de execuţie vacantă, tura de zi, normă intreagă, în cadrul Redacţiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Dumitrache Viorica 70 60 65 admis

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Anghelache Cristian Gabriel 87,33 95 91,17 admis
2 Solomon Sorin Dan 60 - - respins

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, în cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 89,67 91,67 90,67 admis

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
-  cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze (cel putin nivel mediu).

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES (in exclusivitate).

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
-"Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Manualul de jurnalism al AFP "La inceput a fost cuvantul" vol. 1, Editura Fundatiei Rompres, Bucuresti, 1999
- Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
- Proiectul privind Strategia Energetica Nationala http://energie.gov.ro/strategia-energetica - nationala/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.05.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 17.05.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 18.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2016, ora 11.00: interviul
- 23.05.2016- afisare rezultate interviu
- 24.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 25.05.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte,  norma intreaga, in cadrul Redactiei Online.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca  minimum 7 ani;
- vechime in specialitate necesara: 7 ani (documente doveditoare);
- experienta in munca pe timp de noapte ( documente doveditoare);
- experienta de redactare si editare in mediul online (documente doveditoare);
- experienta in gestionarea si administrarea continutului pe platformele de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram (documente doveditoare);
- experienta in gestionarea platformelor video (documente doveditoare);
- experienta in utilizarea Google Analytics/SATI (documente doveditoare);
- viteza de scriere in mediul online si navigare pe Internet;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Responsabilitati:
- concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online;
- este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale;
- propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online - website public si retele sociale;
- stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate;
- foloseste parolele platformelor de administrare a continutului online si anunta superiorii de orice eroare; nu modifica parolele fara instiintarea si acordul superiorilor;
- verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor publicate pe canalele online pe care le administreaza, informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de activitatea online de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare (corecturi, anulari) daca este cazul;
- concepe si transmite newsletterul AGERPRES prin care promoveaza principalele stiri ale zilei;
- monitorizeaza si modereaza comentariile in mediul online - pe site-ul public si pe retele sociale;
- realizeaza LIVE TEXT pe site-ul public AGERPRES, prin rotatie, la evenimentele importante de la care relateaza redactorii agentiei;
- realizeaza si actualizeaza postari Storify de la evenimentele importante, relatate prin stirile si imaginile agentiei;
- coreleaza fotografiile si imaginile video AGERPRES cu stirile de pe site-ul public;
- monitorizeaza retelele de socializare si propune continut generat de utilizatori;
- verifica fluxul video de pe site-ul AGERPRES si de pe canalul de Youtube.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si a competentelor profesionale si proba practica de evaluare a competentelor de editare pentru mediul online si a abilitatilor de promovare a unor materiale de presa pe retelele de socializare
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.05.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 17.05.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 18.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 19.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2016, ora 13.00: interviul
- 23.05.2016- afisare rezultate interviu
- 24.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 25.05.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.
 
Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 16.05.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 17.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2016, ora 11.00: interviul
- 20.05.2016 - afisare rezultate interviu
- 23.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba maghiara a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba maghiara in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba maghiara a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., Mc Graw - Hill Education, 2008
Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila K?nyv, 2015
Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó
Katalin Pelcz, Szilvia Szita, 1 szó mint 100, Akadémiai Kiadó

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 16.05.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 17.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2016, ora 13.00: interviul
- 20.05.2016 - afisare rezultate interviu
- 23.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
 -24.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba maghiara foarte bine scris si vorbit (nivel C1/C2 cu atestat de competenta lingvistica sau acte echivalente - diploma de licenta ori echivalenta din care rezulta specializarea in limba maghiara ori care atesta ca a absolvit un institut de invatamant superior in limba maghiara sau o diploma de bacalaureat ori echivalenta din care rezulta ca a absolvit un liceu cu predare in limba maghiara);
- capacitate de a se exprima intr-o limba straina de circulatie internationala foarte bine scris si vorbit (nivel B2 sau superior conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi);
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba maghiara a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba maghiara, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba maghiara in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba maghiara a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Miklos Torkenczy, Hungarian Verbs & Essentials of Grammar 2 E., McGraw - Hill Education, 2008
Carol Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, Routledge, 2008
Gabiella Kiss, Ilona Molnar, Jó szórakozást magyarul!, Molila K?nyv, 2015
Judit Maruszki, Szó, ami szó, Akadémiai Kiadó

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 16.05.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 17.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2016, ora 13.00: interviul
- 20.05.2016 - afisare rezultate interviu
- 23.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Expert gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul IT

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul  I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Tehnic-IT. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.05.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta, facultate de profil IT;
- vechime in specialitate minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte de Windows Server, Windows Exchange, Linux, CISCO CCMA, Active Directory;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii.


Atributiile postului :
- administreaza serverele fizice sau virtuale ale AGERPRES (www.agerpres.ro, mail.agerpres.ro, mail.agerpres.eu, foto.agerpres.ro, ftp.agerpres.ro);
-  administreaza serverele de backup ;
-  configurare si management hardware si software pentru routerele de acces la internet si pentru reteaua interna de computere;
-  configurarea si managementul echipamentelor de stocare a datelor (Storage Area Network -  2 buc. si Network Attached Storage - 2 buc.) de la sediul A.N.P. AGERPRES;
- configurarea si managementul echipamentului de stocare a datelor (Storage Area Network) si al serverului de management aflat in Data Center-ul S.T.S.;
- configurarea si managementul serverului care administreaza  sistemul de securizare a retelei de calculatoare impotriva accesului neautorizat si pentru monitorizarea accesului pe internet a utilizatorilor din A.N.P. AGERPRES;
- configurare si mentenanta Switchuri cu management ale ANP Agerpres;
- asigura mentenanta softului bazei de date a aplicatiei jurnalistice Agerpres.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Andrew S Tanenbaum - Retele de calculatoare
- Dragos Acostachioaie - Administrarea si configurarea sistemelor Linux
- Ion Lungu, Constanta Bodea, Georgeta Badescu, Cristina Ionita - Baze de date. Organizare, proiectare, implementare.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.05.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.05.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.05.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 17.05.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 18.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 19.05.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2016, ora 14.00: interviul
- 23.05.2016- afisare rezultate interviu
- 24.05.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 25.05.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Anghelache Cristian Gabriel 95 admis
2 Solomon Sorin Dan absent -

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.04.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Dumitrache Viorica 60 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.04.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Moinescu Mihaela 91,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.04.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de sofer treapta I, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ - Auto

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Margarit Ioan 70 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.04.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 12.04.2016, pentru ocuparea postului de sofer treapta I, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul  Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ - Auto

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Margarit Ioan  82 85 83.5 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 14.04.2016, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 18.04.2016, ora 11.00.

 • Rezultate  proba scrisa la concursul organizat in data de 12.04.2016, pentru postul de expert gradul II, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 89,67 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 14.04.2016, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc luni, 18.04.2016, ora 14,00.

 • Rezultate  proba scrisa la concursul organizat in data de 12.04.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Anghelache Cristian Gabriel 87,33 admis
2 Solomon Sorin Dan 60 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 14.04.2016, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc luni, 18.04.2016, ora 11,00.

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 12.04.2016,pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Dumitrache Viorica 65 75 70 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 14.04.2016, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc luni,18.04.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 12.04.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Anghelache Cristian Gabriel admis  
2 Solomon Sorin Dan admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 08.04.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 12.04.2016, pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Dumitrache Viorica admis  
2 Popescu Ramona respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 08.04.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 12.04.2016, pentru postul de expert gradul II, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, în cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Moinescu Mihaela admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 08.04.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 12.04.2016, pentru postul de sofer treapta I, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica - Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Margarit Ioan admis  
2 Popa Stefan Costel respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, vineri, 08.04.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare pe calculator si cunoasterea tuturor programelor jurnalistice specifice activitatii redactionale
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Rapiditate si corectitudine în rezolvarea atributiilor

Responsabilitati:

- Preia si transmite mesaje telefonice, faxuri sau mailuri, folosind mijloace corespunzatoare de comunicare
- Redacteaza si transmite corespondenta specifica activitatii redactiei (note de necesitate, ordine de deplasari, referate diverse, deconturi, documente pentru acreditari la diferite actiuni, alte acte si scrisori) si se asigura ca aceasta ajunge unde trebuie si toate înregistrarile sunt clasate si arhivate corespunzator pentru a fi gasite cu usurinta în caz de necesitate
- Gestioneaza baza de date a Redactiei Stiri Economice; furnizeaza informatii folosind baza de date si materiala a redactiei: asigura circulatia informatiilor în interiorul redactiei sau a agentiei, precum si pe verticala dinspre redactie spre sefii ierarhici superiori sau invers
- Întocmeste rapoarte si statistici privind productia editoriala a redactiei si le prezinta superiorilor ierarhici
- Expediaza corespondenta redactiei pe computer, fax sau posta, fie personal, fie apeland la servicii din interiorul agentiei
- Întocmeste si redacteaza Presumarul zilnic pentru Redactia Stiri Economice; informeaza redactorii în legatura cu sarcinile profesionale care le sunt repartizate
- Realizeaza transcrieri rapide dupa declaratii si informatii furnizate de redactorii AGERPRES si orice alti angajati ai agentiei, introducandu-le în aplicatia jurnalistica sau directionandu-le catre persoane responsabile

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Examenul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
21.04.2016, ora 11.00: proba scrisa
25.04.2016 - afisare rezultate proba scrisa
26.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
28.04.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 05.04.2016, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Cojocea Mihaela Ruxandra respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 31.03.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 23.03.2016,  in cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 92,67 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 28.03.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Sofer treapta I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de sofer treapta I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.04.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitate minimum 15 ani;
- vechime in munca minimum 15 ani;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru  in program prelungit in anumite conditii;
- permis de conducere categoria B;
- cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile postului :
- efectueaza deplasari numai in interesul Agentiei, potrivit traseului stabilit de Biroul Secretariat-Registratura, transmitand informatii despre desfasurarea cursei
- raspunde de integritatea tuturor documentelor incredintate si predarea acestora la destinatar
- este direct raspunzator de integritatea autovehiculului pe care il are in primire
- la parcarea autovehiculului, soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii
- intretine in stare buna  de functionare autovehiculul folosit, semnaland orice avarie, defectiune sau necesitate tehnica a autovehiculului din dotare
- completeaza zilnic foaia de parcurs si o preda - semnata de catre beneficiarul deplasarii - persoanei desemnate din cadrul Serviciului Administrativ - Auto, in limita de timp stabilita prin normele interne
- trebuie sa se incadreaze in consumul normat de carburant, potrivit normelor in vigoare
- respecta Codul Rutier si se informeaza permanent in legatura cu modificarile care apar in regulile de circulatie
- manifesta in trafic un comportament preventiv, evitand producerea accidentelor si nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice - fapte care intrunesc conditiile unor infractiuni, atrag raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit legii
- verifica valabilitatea ITP, rovigneta, RCA, asigurarea facultativa CASCO, semnaland din timp directorului Directiei Tehnica-Logistica necesitatea prelungirii valabilitatii
- asigura buna functionare si intretinere a autovehiculului, respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legislatie rutiera

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.04.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.04.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.04.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.04.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 13.04.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 14.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 15.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.04.2016, ora 11.00: interviul
- 19.04.2016 - afisare rezultate interviu
- 20.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.04.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.04.2016 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 

 • Redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.04.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).
           
 Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.04.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.04.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.04.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 13.04.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 14.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 15.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.04.2016, ora 13.00: interviul
- 19.04.2016 - afisare rezultate interviu
- 20.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.04.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor de rubrica  gradul I, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica  gradul I, functie contractuala de executie temporar vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.
 
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 28.03.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).
     
Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 28.03.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 30.03.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 31.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 01.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.04.2016, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 06.04.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 07.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 08.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.04.2016, ora 13.00: interviul
- 12.04.2016 - afisare rezultate interviu
- 13.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 14.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.04.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.04.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime în specialitate minimum 7 ani;
- vechime în munca minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru în echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.
    
Responsabilitati:
- redacteaza documentare, materiale de sinteza, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- realizeaza fise documentare, biografii si cronologii despre evenimente si personalitati
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze AGERPRES;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- urmareste informatiile despre evenimente din domeniul politic, ecomnomic, social, cultural
- redacteaza calendare dupa comunicate de presa si alte documente facute publice de autoritati, urmareste, triaza si prelucreaza stirile de pe fluxurile agentiilor internationale de presa;
- transmite zilnic in redactie informatii cu privire la evenimentele care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoare;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor politice, economice, sociale si culturale.
- lucreaza cu materiale de arhiva - documente scrise si fotografii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;-
- Componenta în evolutie a Guvernului României (la zi)
- La început a fost cuvântul, manual AFP, Fundatia Rompres, 1998
- La început a fost cuvântul: Rene Cappon - Cuvântul, Fundatia Rompres, 1999.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.04.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.04.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.04.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 13.04.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 14.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 15.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.04.2016, ora 11.00: interviul
- 19.04.2016 - afisare rezultate interviu
- 20.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.04.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Expert gradul II,functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Resurse Umane - Salarizare.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.04.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta
- vechime in munca necesara: minimum 6 luni
- vechime in specialitate necesara: minimum 6 luni
- cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): mediu
- abilitati, calitati si aptitudini necesare: rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii
- cunoasterea programului informatic Sivapps 2011 constituie avantaj.

Responsabilitati:
- completeaza si gestioneaza baze de date si evidente de personal
- raspunde de organizarea, potrivit legii, a concursurilor profesionale sau a examenelor pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste procesele-verbale
- raspunde de intocmirea, completarea, actualizarea, modificarea si transmiterea Registrului de evidenta a salariatilor
- completeaza formularele de contract individual de munca si informare
- intocmeste actele aditionale la contractele individuale de munca pentru toate modificarile care apar in executarea lor
- intocmeste actele necesare in vederea incetarii/suspendarii contractului individual de munca conform normelor legislative in vigoare (detasare, concediu pentru ingrijirea copilului pana la doi ani, demisie, din initiativa angajatorului etc.)
- urmareste completarea corecta si la termenele stabilite a tuturor fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale
- urmareste actualizarea sau completarea fiselor de post
- completarea lunara a fisei nominale privind evidenta fisei salariale
- actualizarea bazei de date utilizata de soft-ul pentru calculul salariilor cu informatii referitoare la  incadrarea angajatilor, date personale (adresa, carte identitate, cont banca etc.), prezente lunare etc, in vederea calculului veniturilor lunare si a realizarii unor situatii

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Lege-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010;
5. H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. O.U.G. nr. 111/2010 prinvind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.).

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.04.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.04.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 11.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.04.2016, ora  11,00: proba scrisa
- 13.04.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 14.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 15.04.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.04.2016, ora 14,00: interviul
- 19.04.2016 - afisare rezultate interviu
- 20.04.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.04.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.04.2016 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea doua posturi de reporter gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins
1 Nicolae Claudia Victoria 96 - 66,67 - 81,34 admis
2 Forgiarini Alberta-Ligiana 73 - 70,33 - 71,67 admis
3 Stan Catalina Florentina 65,17 - 68,33 58,67 61,92 respins
4 Melu Lamîita 37,67 43,17 - - - respins
5 Ghinea Ovidiu-Dumitru 32 - - - - respins

 

 

 

 • Raspuns contestatie Stan Cătălina Florentina

                      In urma contestatiei inregistrata sub nr. 1470/10.03.2016, privind rezultatul obtinut la interviul sustinut in data de 08.03.2016, la concursul organizat  pentru ocuparea a doua posturi de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video, doamna Stan Cătălina Florentina a obţinut 58,67 puncte.

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  a doua posturi de reporter gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Forgiarini Alberta-Ligiana 70.33 admis
2 Stan Catalina Florentina 68.33 admis
3 Nicolae Claudia Victoria 66.67 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 10.03.2016, pana la ora 16.00.

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - Directia Resurse Umane-Salarizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Directia Resurse Umane - Salarizare.

Cerinte:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- Cunostinte de operare pe calculator;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Rapiditate si corectitudine în rezolvarea atributiilor

Responsabilitati:
- Completeaza si gestioneaza baze de date si evidente de personal;
- Raspunde de organizarea, potrivit legii, a concursurilor profesionale sau a examenelor pentru ocuparea posturilor vacante si intocmeste procesele-verbale;
- Intocmeste actele aditionale la contractele individuale de munca pentru toate modificarile care apar in executarea lor;
- Intocmeste actele necesare in vederea incetarii/suspendarii contractului individual de munca Conform normelor legislative în vigoare (detasare, concediu pentru ingrijirea copilului pana la doi ani, demisie, din initiativa angajatorului etc.).

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Lege-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
23.03.2016, ora 11.00: proba scrisa
25.03.2016 - afisare rezultate proba scrisa
28.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
30.03.2016 - afisare rezultate finale

 

 • Raspuns contestatie Melu Lamiita

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 1346/04.03.2016, privind rezultatul obtinut la proba scrisa, la concursul organizat  in data de 02.03.2016, pentru ocuparea a doua posturi de reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video, doamna Melu Lămîiţa a obţinut 43,17 puncte,  fiind declarată “respins”.

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor de rubrica gradul I, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Cerban Madalina Georgiana 63,33 - 90 76,67 admis
2 Vintila Alina Myhaela 39 43,5 - - respins
3 Tache Anca 30,33 - - - respins

 

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Olteanu Sergiu-Nicusor 88,33 94,33 91,33 97 94,17 admis
2 Puiu Marian Costel 62,33 83,33 72,83 64 68,42 admis
3 Stoian Mihai Claudiu 67 63,67 65,33 65,33 65,33 respins
4 Tuculescu George Dan 81,67 57,33 69,5 54,33 61,92 respins
5 Gales Marian 55,67 - - - - respins

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea doua posturi de reporter gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins Observatii
1 Gheorghita Marilena 87,33 78,67 - 83 admis -
2 Moise Camelia 74 78 - 76 admis -
3 Ghinea Ovidiu Dumitru 63,33 58,33 - 60,83 respins -
4 Melu Lamîita 85,33 64,67 41 - respins -
5 Stan Catalina Florentina 40,33 - - - respins retragere dosar de concurs conform solicitarii nr. 1307/02.03.2016

 

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea doua posturi de grafician gradul I, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Video

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba practica in urma contestatiei Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins
1 Matei Ioana Madalina 58 86,33 - 72,17 93 - 82,59 admis
2 Carlan Andrei 51,67 87 - 69,34 87,33 - 78,34 admis
3 Popescu Daniel 75,67 67,33 - 71,5 62,33 80,33 75,92 respins
4 Serban Andrei-Radu 62,33 61 61,67 62 51,67 - 56,84 respins

 

 

 

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.