Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Astăzi, 14.01.2022, ora 14:00, a avut loc în format on line şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, având ca punct principal pe ordinea de zi dispunerea unor măsuri restrictive pentru diminuarea impactului tipului de risc, ca urmare a contextului epidemiologic înregistrat la nivelul judeţului Suceava.

Ţinând cont de:

- contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul judeţului Suceava, de statistica zilnică privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava;

- analiza de risc întocmită în data de 14.01.2022 de către Direcţia de Sănătate Publică Suceava şi punctul de vedere exprimat privind stabilirea unor măsuri restrictive pentru unităţile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidenţe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava a adoptat Hotărârea nr. 3 din 14.01.2022.

Prin Hotărârea CJSU Suceava nr. 3 din 14.01.2022, s-au dispus, începând cu data de 16.01.2022, ora 00:00, pentru unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori şi mai mică de 3/1000 locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea art. 1, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie . Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

b) În aplicarea art. 1, pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 - 22:00 şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

c) În aplicarea art. 1, pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 05:00 - 22:00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

d) În aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau exterior, dar nu mai mult de 100 persoane, cu asigurarea unei distanţe de 2 mp între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

e) În aplicarea art. 9, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

f) În aplicarea art. 9, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

g) În aplicarea art. 9, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, până la 30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

h) În aplicarea art. 9, pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează săli de jocuri, până la 30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

i) În aplicarea art. 11, alin. (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite desfăşurarea activităţii târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, definite potrivit art. 7, alin. (1) din HG 348/224, cu modificările şi completările ulterioare, până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, s-au dispus, începând cu data de 16.01.2022, ora 00:00, pentru unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea art. 1, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

b) În aplicarea art. 1, pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 - 22:00 şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

c) În aplicarea art. 1, pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă organizarea şi desfăşurarea în aer liber a a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 05:00 - 22:00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

d) În aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau exterior, dar nu mai mult de 100 persoane, cu asigurarea unei distanţe de 2 mp între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

e) În aplicarea art. 9, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

f) În aplicarea art. 9, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

g) În aplicarea art. 9, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, până la 30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

h) În aplicarea art. 9, pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează săli de jocuri, până la 30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

i) În aplicarea art. 11, alin. (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite desfăşurarea activităţii târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, definite potrivit art. 7, alin. (1) din HG 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

j) În aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

k) În aplicarea art. 6, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 - 22:00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, măsurile dispuse în baza Hotărârii CJSU Suceava nr. 3 din 14.01.2022 vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile Hotărârii CJSU Suceava nr. 3 din 14.01.2022 completează şi modifică prevederile Hotărârilor C.J.S.U. Suceava nr. 1 şi 2 din 2022.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3 din data de 14.01.2022

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori şi mai mică de 3 /1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidenţa cazurilor pozitive la mia de locuitori Data şi ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsurile restrictive, conform H.G. nr. 34/2022

1. Boroaia 1,06 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

2. Botoşana 1,88 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

3. Breaza 1,99 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

4. Cornu Luncii 1,46 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

5. Dolhasca 1,05 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

6. Forăşti 1,12 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

7. Horodnic de Jos 1,20 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

8. Moldova-Suliţa 1,54 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

9. Pârteştii de Jos 1,76 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

10. Râşca 1,15 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

11. Sadova 1,15 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

12. Stroieşti 1,18 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

13. Zvoriştea 1,14 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă nr. 3 din data de 16.01.2022

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidenţa cazurilor pozitive la mia de locuitori Data şi ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, conform H.G. nr. 34/2022

1. Dărmăneşti 4,29 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

2. Dorna Arini 3,08 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

3. Frătăuţii Noi 4,05 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

4. Gura Humorului 3,23 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

5. Muşeniţa 3,29 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

6. Siminicea 3,76 16.01.2022, ora 00:00 29.01.2022 ora 24:00

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – [email protected].

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.