Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

20 de posturi libere pentru încadrare directă la Gruparea de Jandarmi Ploieşti

În perioada următoare Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti oferă 20 de posturi libere pentru ocupare prin selecţie din sursă externă, fără concurs şi pentru o perioada determinată ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

Oportunitatea de angajare în rândurile Jandarmeriei Române se adresează persoanelor doritoare, civili sau militari trecuţi în rezervă din unităţi M.A.I., ce îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute din fişa postului, cele legale precum şi cele specifice regăsite în cuprinsul celor 3 anunţuri aferente funcţiilor vacante postate pe site-ul www.jandarmeriamobilapl.ro - secţiunea carieră.

În esenţă, procedura de selecţionare presupune parcurgerea a următoarelor etape de către candidat:

- Întocmirea dosarului de recrutare;
- Evaluarea psihologică;
- Evaluarea condiţiilor de conduită (verificare cazier judiciar);
- Întocmirea fişei medicale tip M.A.I.;
- Interviu.

Detalii pentru parcurgerea fiecărei etape pentru selecţionare se regăsesc în anunţurile ataşate prezentului comunicat. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0749034736, în fiecare zi lucrătoare, orele 09:00 - 14:00.

Pe această cale recomandăm citirea cu maximă atenţie a informaţiilor cuprinse în anunţurile de angajare, totodată dorind mult succes viitorilor candidaţi.

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 55 /15.052020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 privind aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, a Procedurii din 19 martie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, Notei raport nr. 80430 din 10.10.2020 privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, aprobată de ministrul afacerilor interne, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, judeţul Prahova, organizează selecţie, în vederea încadrării fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, din sursă externă, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea a 6 funcţii vacante, astfel:

- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 192 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 196 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 211 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 223 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 238 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 240 din statul de organizare al unităţii

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 55 /15.052020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 privind aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, a Procedurii din 19 martie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, Notei raport nr. 80430 din 10.10.2020 privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, aprobată de ministrul afacerilor interne, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, judeţul Prahova, organizează selecţie, în vederea încadrării fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, din sursă externă, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea a 7 funcţii vacante, astfel:

- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 252 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 253 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 298 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 303 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 312 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 313 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 317 din statul de organizare al unităţii

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 55 /15.052020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 86/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 46/2020 privind aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, a Procedurii din 19 martie 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, Notei raport nr. 80430 din 10.10.2020 privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, aprobată de ministrul afacerilor interne, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, judeţul Prahova, organizează selecţie, în vederea încadrării fără concurs pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, din sursă externă, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea a 7 funcţii vacante, astfel:

- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 100 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 101 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 104 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 147 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 160 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 161 din statul de organizare al unităţii;
- subofiţer operativ principal, prevăzută la poziţia 167 din statul de organizare al unităţii

I. LA SELECŢIE POT PARTICIPA CANDIDAŢII DACĂ:

A. Îndeplinesc cumulativ condiţiile de participare (cerinţe prevăzute în fişa postului, condiţii legale şi criterii specifice);

B. Dosarele de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ:

A. CONDIŢII DE PARTICIPARE

A.1. Cerinţele prevăzute în fişa postului:

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: - subofiţer;

2. Gradul militar necesar ocupantului postului: - Sergent major;

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
3.1 pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală militară de subofiţeri jandarmi;
3.2 pregătire de specialitate: - curs de iniţiere în carieră pentru subofiţeri (ulterior numirii în funcţie);
3.3 alte cunoştinţe: - cultură generală, cunoştinţe generale juridice;
3.4 autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel "SECRET DE SERVICIU" (obţinută după numirea pe funcţie).
NOTĂ: Neacordarea accesului la informaţii clasificate de nivel "Secret de serviciu" atrage eliberarea din funcţie de drept;
3.5 limbi străine: - nu este cazul;

4. Experienţă:
4.1. Vechime în muncă / din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: - nu este necesară;
4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei /armă/ specialitatea structurii/ exercitarea profesiei sau ocupaţiei: - nu este necesară;
4.3. Vechime în funcţii de conducere: nu este necesară;
4.4. Perioada pentru acomodare la cerinţele postului: 3 - 6 luni.

5. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: -apt medical;

6. Trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic.

A.2. CONDIŢII LEGALE ŞI CERINŢE SPECIFICE:

I. Condiţiile legale pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă, sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
- Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu;
- În situaţia în care se constată inaptitudinea cu ocazia evaluării psihologice, procedura de încadrare temporară încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea încadrării;
- În situaţia în care, în cursul procedurii de încadrare temporară/după încadrare, se constată neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală şi/sau a cerinţelor de conduită, persoana va fi eliminată din procedura de încadrare temporară/va trece în rezervă în conformitate cu Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

II. Criteriile specifice ce trebuie îndeplinite de candidaţii care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar prin încadrare directă, sunt următoarele:

a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat selecţia.

III. Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:

a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs. Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale. Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Candidaţii recrutaţi prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

ATENŢIE! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la procedura de încadrare temporară prevăzute în prezentul anunţ.

B. DOSARUL DE RECRUTARE - se va depune exclusiv în format electronic scanat transmis pe adresa de email a Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti: um0599@jandarmeriamobilapl.ro

Dosarul de recrutare în vederea participării la selecţia pentru ocuparea postului vacant, fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conţine următoarele documente:

1) Cererea de înscriere (conform modelului din Anexa nr. 1 la prezentul anunţ);

2) CV model Europass (Anexa nr. 2 la prezentul anunţ);
ATENŢIE! CV-ul va fi completat prin detalierea progresivă a tuturor activităţilor profesionale şi voluntare desfăşurate anterior procedurii de încadrare temporară.

3) Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, conform cerinţelor din fişa postului (documentele de studii solicitate vor fi însoţite de foaie matricolă/supliment, dacă acesta este prevăzut);

4) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă / certificatului stagiu de cotizare şi / sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

5) Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; 6) Autobiografia (întocmită conform îndrumarului din Anexa nr. 3 la prezentul anunţ)- document olograf;

7) Tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul / soţia candidatului (întocmit conform îndrumarului din Anexa nr. 4 la prezentul anunţ)- completat olograf;

8) O (1) fotografie color tip portret (scanată);

9) Cazierul judiciar sau Acord expres verificare cazier judiciar (Anexa nr. 10 la prezentul anunţ);

10) Adeverinţă medicală - eliberată de către medicul de familie, care cuprinde antecedentele medicale personale semnificative şi care atestă că starea de sănătate este corespunzătoare postului pentru care candidează (Anexa nr. 9 la prezentul anunţ);

11) Pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de aptitudine psihologică, persoana interesată depune la dosar un aviz de specialitate eliberat de către un psiholog atestat de către Colegiul Psihologilor din România, prin care să se ateste cel puţin aptitudinea privind portul şi utilizarea armelor şi muniţiilor supuse autorizării;

12) Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunţ);

ATENŢIE

Totodată, prin respectiva declaraţie se va exprima acordul că, în situaţia în care, în cursul procedurii de încadrare temporară/după încadrare, în urma verificărilor realizate, se va constata neîndeplinirea criteriilor de aptitudine medicală sau/şi a cerinţelor de conduită, va fi eliminat din procedura de încadrare temporară /va fi trecut în rezervă.

13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu a luat contact cu persoane infectate/suspecte de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) şi dacă a călătorit în ultimele 2 luni în afara teritoriului naţional, nu se află în izolare sau în carantină(Anexa nr. 7 la prezentul anunţ);

14) Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni, a fost evaluat psihologic pentru a participa la concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de poliţist/cadru militar (Anexa nr. 8 la prezentul anunţ); 15) Declaraţie pe proprie răspundere (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ) din care să rezulte că: - nu are antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; - nu a fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; - nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

16) Copii ale documentelor referitoare la cursurile efectuate sau alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs, dacă este cazul; 17) Doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă

18) Acord privind înregistrarea audio - video a interviului (Anexa nr. 11 la prezentul Anunţ). Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele transmise sunt expirate, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt ilizibile.

II. REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

1. DOCUMENTELE CARE PRESUPUN CERTIFICAREA pentru conformitate cu originalul vor fi prezentate în original doar de către persoana selecţionată, la încadrare.

Se vor accepta adeverinţele de studii, numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ.

Candidaţii care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

2. DOSARUL DE RECRUTARE (în volum complet) va fi transmis în format electronic scanat pe adresa de email: um0599@jandarmeriamobilapl.ro a Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, până la data de 06.11.2020, ora 14.00.

ATENŢIE:

- Documentele din componenţa dosarului de recrutare se scanează în format .pdf, la o rezoluţie care să poată fi citite cu uşurinţă şi care să permită stabilirea autenticităţii acestora;

- Dacă mărimea însumată a documentelor scanate nu permite transmiterea acestora într-un singur e-mail, candidatul poate transmite dosarul fracţionat, în mai multe părţi şi va face precizarea în primul e-mail a numărului fracţiilor, iar transmiterea acestora se va realiza succesiv, într-un interval scurt de timp;

- Nu se permite completarea ulterioară a dosarului transmis iniţial;

- Dosarul de recrutare se transmite în volum complet, iar la subiectul e-mail-ului se va specifica Numele, prenumele candidatului şi poziţia din statul de organizare pentru care se doreşte participarea la selecţie (ex. NUME Prenume_ poziţia 114).

- Ca răspuns la e-mail-ul/e-mail-urile prin care se transmite dosarul de recrutare, se va confirma primirea documentaţiei, la care se va ataşa un print-screen şi se va transmite un cod unic, prin care se va individualiza candidatul în toate etapele selecţiei.

Prin depunerea dosarului de recrutare la procedura de încadrare temporară, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi pentru ca interviul să fie înregistrat audio-video.

Notă:

Dosarele de recrutare transmise după data şi ora menţionate în anunţ, respectiv 06.11.2020, ora 14.00 (DATA ŞI ORA RECEPŢIONĂRII E-MAILULUI), nu vor fi luate în calcul şi prin urmare nu pot participa la selecţie.

Nu se acceptă alt mijloc de transmitere a dosarului, decât cel menţionat mai sus.

ATENŢIE! Candidaţii selecţionaţi se vor prezenta, în zilele prevăzute în graficul procedurii, cu originalul documentelor solicitate mai sus, precum şi o fotografie color cu mărimea de 9 x 12 cm. la Compartimentul Resurse Umane al Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, unde se vor realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de către persoana desemnată din cadrul compartimentului Resurse Umane şi de către candidatul selecţionat.

Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

3. CANDIDATUL SELECŢIONAT va fi evaluat psihologic, conform dispoziţiilor pe linie de psihologie, anterior încadrării. Planificarea la evaluarea psihologică se va realiza doar pentru candidaţii selecţionaţi, prin grija structurii de Resurse Umane a Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti, anterior încadrării.
Acordarea avizului "INAPT" psihologic atrage neîncadrarea candidatului.

4. Evaluarea îndeplinirii cerinţelor de conduită se va realiza, pentru persoana selecţionată, prin verificări realizate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidenţă operativă şi speciale ale Poliţiei Române, la încadrare. Dacă în urma verificărilor efectuate se va constata că nu sunt îndeplinite cerinţele de conduită, candidatul încadrat va fi trecut în rezervă.

5. Întocmirea fişei medicale tip MAI se face doar pentru persoana selecţionată, în cel mai scurt timp de la încadrare, conform prevederilor OMAI nr. 374/2003. Aptitudinea medicală pentru încadrarea în unităţile MAI se constată în urma examinării medicale, pe baza baremului medical în vigoare, cuprins în Ordinul nr. 107 din 09.07.2014. Dacă în urma examinării medicale se va constata că nu sunt îndeplinite criteriile de aptitudine medicală, candidatul încadrat va fi trecut în rezervă.

6. Interviul

Întrebările din interviu vor fi orientate către activităţile desfăşurate anterior şi obiectivele personale, în eventualitatea încadrării, astfel încât comisia să poată realiza o imagine cât mai obiectivă asupra competenţelor candidatului, necesare în îndeplinirea atribuţiilor din fişa postului şi prezentarea concluziilor în vederea fundamentării deciziei de selecţie a şefului unităţii. Interviul se va înregistra audio şi video.

Interviul se va desfăşura în perioada prevăzută în graficul din prezentul Anunţ, la sediul unităţii sau în altă locaţie, care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, astfel încât să fie asigurate condiţiile igienico-sanitare pentru protecţia împotriva răspândirii noului coronavirus.

Candidaţii se vor prezenta pentru interviu cu 10 minute înainte de ora planificată, în vederea parcurgerii procedurii de acces.

7. Candidaţii care participă la selecţie, interviu, şi evaluare psihologică îşi vor asigura elementele de protecţie individuale necesare prevenirii răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

8. După expirarea termenului de transmitere a dosarelor de recrutare acestea vor fi verificate de către comisia de selecţie, la data prevăzută în graficul desfăşurării selecţiei. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la selecţie, cu precizarea acestora (codul unic transmis prin e-mail), va fi publicată pe site-ul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti (www.jandarmeriamobilapl.ro), în data de 11.11.2020.

Lista cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la selecţie, precum şi planificarea acestora la interviu va fi publicată pe site-ul unităţii în data de 11.11.2020.

11. Orice alte modificări în graficul de desfăşurare a selecţiei vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin publicare pe site-ul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti (www.jandarmeriamobilapl.ro).

Pentru prevenirea infectărilor cu noul coronavirus COVID-19, afişarea tuturor informaţiilor de interes se va efectua exclusiv online, pe site-ul de internet al instituţiei www.jandarmeriamobilapl.ro

ATENŢIE! Nu se admit contestaţii cu privire la procedura de selecţie pentru încadrarea temporară a posturilor vacante. Candidaţii selecţionaţi nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, locul şi alte informaţii privind desfăşurarea evaluării psihologice şi a interviului, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet a instituţiei www.jandarmeriamobilapl.ro.

Candidaţii selecţionaţi trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi a interviului având asupra lor documente de legitimare valabile şi nu vor putea solicita o reprogramare. Examinarea medicală se efectuează în cel mai scurt timp de la încadrare pe bază de adresă întocmită de structura de Resurse Umane a Grupării de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti, precizându-se scopul pentru care cel în cauză a fost încadrat.

12. Informaţii suplimentare despre organizarea procedurii de încadrare temporară şi depunerea documentelor se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane al Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti la telefon 0749034736, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 - 14:00. Prezentul anunţ se postează pe pagina oficială de internet a instituţiei, www.jandarmeriamobilapl.ro. Orice alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurii de încadrare temporară vor fi făcute publice, prin postarea pe pagina oficială de internet a instituţiei.

ATENŢIE! Prezentarea candidaţilor, precum şi desfăşurarea întregii proceduri de încadrare temporară se vor realiza cu respectarea măsurilor instituite în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu virusul Sars-Cov-2.

13. Informaţii de fundal: Prin înscrierea la această procedură de încadrare temporară, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a respectivei proceduri.

Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele procedurii de încadrare temporară: înscrierea şi depunerea dosarului în volum complet, susţinerea interviului. Interviul va fi înregistrat audio şi video. Se impune verificarea permanentă a paginii de internet instituţiei, www.jandarmeriamobilapl.ro, întrucât comunicarea informaţiilor referitoare la procedura de încadrare temporară se va realiza exclusiv prin această modalitate.

În perioada procedurii de încadrare temporară, pe pagina de internet se vor posta informaţii privind mai multe activităţi, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor informaţiilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a datelor legate de prezenta procedură.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII SELECŢIEI

NR. CRT. ACTIVITATEA - DATA - CINE RĂSPUNDE

1. Publicarea anunţului - 16.10.2020 - Secretarul comisiei

2. Depunerea dosarelor de recrutare (dosar complet) - 19.10.2020/08.00 - 06.11.2020/14.00 - Candidaţii

3. Verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare - 09-11.11.2020 - Comisia de selecţie

4. Întocmirea listei candidaţilor care NU ÎNDEPLINESC condiţiile de participare la selecţie şi postarea acesteia pe site-ul unităţii. (Lista va conţine codul unic alocat candidatului). - 11.11.2020 - Secretarul comisiei

5. Întocmirea listei cu candidaţii care ÎNDEPLINESC condiţiile de participarea la selecţie, precum şi planificarea orară a acestora la interviu, postarea acesteia pe site-ul unităţii . (Lista va conţine codul unic alocat candidatului). - 11.11.2020 - Secretarul comisiei

INTERVIU
6. Întrunirea comisiei pentru elaborarea Ghidului orientativ al interviului - 12.11.2020 - ora 08.00 - Comisia de selecţie
7. Verificarea identităţii candidaţilor - 12.11.2020 - Începând cu ora 10.00, conform planificării orare postată pe site-ul unităţi - Comisia de selecţie
8. Desfăşurarea Interviului - 12-22.11.2020 - Conform planificării - Comisia de selecţie

9. Întocmirea procesului - verbal cu concluziile procedurii parcurse, în vederea luării deciziei de încadrare a postului de către şeful unităţii - 23.11.2020 - Comisia de selecţie

10. Afişarea listei cu personalul selecţionat, pentru fiecare post în parte - 23.11.2020 - Secretarul comisiei

11. Planificarea personalului selecţionat pentru efectuarea evaluării psihologice - 23-26.11.2020, în funcţie de competenţa de efectuare a evaluării psihologice - Secretarul comisiei

12. Efectuarea evaluării psihologice - 23-26.11.2020 în funcţie de competenţa de efectuare a evaluării psihologice

13. Afişarea rezultatelor examinării psihologice - 26.11.2020 - Secretarul comisiei

14. Planificarea personalului selecţionat pentru prezentarea documentelor care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul - 26.11.2020 - Secretarul comisiei

15. Prezentarea documentelor care presupun certificarea pentru conformitate cu originalul, de către candidaţii selecţionaţi - 27.11.2020 - Candidaţii selecţionaţi

Anunţul conţine următoarele anexe:
Anexa nr. 1: Formular Cerere de înscriere;
Anexa nr. 2: Model Curriculum vitae;
Anexa nr. 3: Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei;
Anexa nr. 4: Model Tabel nominal cu rudele candidatului;
Anexa nr. 5: Formular Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
Anexa nr. 6: Model Declaraţie pe proprie răspundere;
Anexa nr. 7: Model Declaraţie pe propria răspundere privind măsurile Covid-19;
Anexa nr. 8: Declaraţie evaluare psihologică;
Anexa nr. 9: Model Adeverinţă medicală.
Anexa nr. 10: Acord expres verificare cazier judiciar
Anexa nr. 11: Acord privind înregistrarea audio - video a interviului.

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.