COD PORTOCALIU: 09-08-2020 ora 14 Intre 14:25 si 15:30 se va semnala averse torențiale ce vor cumula 35-40 l/mp, vijelie, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici și posibil medii in Județul Caraş-Severin, Județul Hunedoara; COD GALBEN: 09-08-2020 ora 14 Intre 14:00 si 15:30 se va semnala local vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25-30 l/mp, grindină de dimensiuni mici in Județul Caraş-Severin; COD GALBEN: 09-08-2020 ora 14 Intre 14:00 si 16:00 se va semnala intensificări ale vântului cu rafale de peste 55...60 km/h in Județul Brăila, Județul Ialomiţa, Județul Buzău; COD GALBEN: 09-08-2020 ora 14 Intre 14:00 si 15:30 se va semnala local vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25-30 l/mp, grindină de dimensiuni mici in Județul Caraş-Severin; COD GALBEN: 09-08-2020 ora 14 Intre 14:00 si 15:00 se va semnala vijelie, frecvente descărcări electrice, averse ce vor cumula 25-30 l/mp, grindină de dimensiuni mici in Județul Arad, Județul Hunedoara;

Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Data: 31.07.2020

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul şedinţei Guvernului României din 31 iulie 2020

I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV - 2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A., respectiv, Societăţii Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru instituirea unor măsuri de stimulare pentru creşterea capitalurilor proprii

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea literelor c) şi d) ale alin. 1 al art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene cu modificările şi completările ulterioare

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

2. PROIECT DE LEGE privind desfiinţarea Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă"

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Bancii de Export-Import a României EximBank - S.A.

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului -SURE instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2020 şi la Bruxelles la 15 iulie 2020

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii unor contribuţii financiare voluntare ale României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 916/2019 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2019 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

8. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

9. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

10. HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile produse în localităţile Aiud şi Sânmiclăuş din judeţul Alba

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale- Spitalului Clinic Militar de Urgenţă "Dr. Victor Popescu" Timişoara

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem de alertă timpurie şi informare în timp real - RO-SAT"

14. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

16. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti"

18. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Măgura, judeţul Bacău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind iniţiativa cetăţenească europeană şi a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1799 al Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a unor specificaţii tehnice pentru sistemele separate de colectare online în temeiul Regulamentului (UE) 2019/788 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească europeană

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020

22. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al comunei Moftin şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

23. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al Judeţului Bistriţa - Năsăud, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, precum şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

24. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa, scăderea din inventar a unei construcţii şi a unei părţi de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi de teren din acesta, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

25. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

26. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, ca urmare a reevaluării, precum şi transmiterea unei părţi din acesta, în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

27. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr.470/2005 privind înfiinţarea Spitalului Municipal Bacău şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

28. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", Tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Robăneşti din judeţul Dolj

29. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt

30. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Călăraşi

31. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

32. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

33. HOTĂRÂRE privind declararea Proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Ghergheasa - Focşani" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

34. HOTĂRÂRE privind declararea Proiectului de investiţii "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor - Orşova - Băile Herculane - Jupa" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

35. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

36. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău, de către Jitaru Narcis

37. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila, de către Drăghincescu Simona

38. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna, de către Mitroi Sergiu

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii si fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare privind iniţierea de negocieri în vederea încheierii unui Protocol de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de Cooperare în Domeniul Educaţiei între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Coreea pentru perioada 2020-2025

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind cooperarea în domeniul sănătăţii

6. MEMORANDUM cu tema: asigurarea finanţării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pentru cererile de finanţare a căror valoare nerambursabilă totală depăşeşte valoare alocării financiare.

7. MEMORANDUM cu tema: Instituirea schemei de ajutor de stat denumită Schema de ajutor de stat în vederea susţinerii accesului companiilor la creditul comercial pentru relansarea economiei României

Contact:
Biroul de presă al Guvernului presa@gov.ro
Website: http://www.gov.ro/, Facebook: https://www.facebook.com/guv.ro

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.